Låga avgifter viktigast vid pensionsval - PTK
Sök

2015-11-17: Pressmeddelande


Låga avgifter viktigast vid pensionsval

Låga avgifter är viktigast för privatanställda tjänstemän när de gör val kring sin pension. Därefter kommer hållbara placeringar. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av den fackliga samverkansorganisationen PTK.

För en 25-årig privatanställd tjänsteman med en månadslön på 30 000 kronor kan de låga avgifterna innebära 215 000 kronor mer i tjänstepensionskapital, jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. 

Avgiftens storlek har mycket stor påverkan på den framtida pensionen. Därför är det positivt att så många inser värdet av låga avgifter, säger PTKs pensionsspecialist Anna Allerstrand.  

Låga avgifter är den faktor som flest privatanställda tjänstemän, 64 procent, svarar är viktig när de ska göra pensionsval. På andra plats kommer hållbara placeringar, vilket nästan varannan, 48 procent, anger som viktigt. Var tredje tillfrågad, 34 procent, rankar historiskt hög avkastning som viktigt.

Den som har kollektivavtalad tjänstepension får automatiskt del av ett pensionssparande med låga avgifter. Genom upphandlingar som har genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK i tjänstepensionen ITP har priserna pressats så att fondavgifterna halverats jämfört med den öppna marknaden.

– Det viktigaste tipset för att få en bra pension är att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. Då kan man vara säker på att få en tjänstepension som ger mycket pension för pengarna, säger Anna Allerstrand.

För mer information, kontakta 

Anna Allerstrand, pensionsspecialist, PTK: 070-795 30 55
Jonas Mellqvist, kommunikationschef, PTK: 070-786 54 58

Bilaga:
Räkneexempel, fördjupning och diagram från undersökningen.  

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.