Ny rapport: Många kvinnor oroade för sin pension - PTK
Sök

2017-07-05: Pressmeddelande


Ny rapport: Många kvinnor oroade för sin pension

Knappt hälften av alla kvinnor tror att deras pension kommer att ge dem en god ekonomi som pensionärer. Det visar en ny rapport från den fackliga samverkansorganisationen PTK som presenteras i Almedalen i dag.

– Det är bekymrande att så många kvinnor är oroliga för sin framtida pension. Kvinnors genomsnittspension har ökat med 25 procent under de senaste tio åren, så i många fall är oron obefogad, säger PTK:s pensionsspecialist Anna Allerstrand.

PTK:s rapport ”Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv” bygger på djupintervjuer och Sifofrågor om hur privatanställda tjänstemän ser på sin framtida pension. Resultaten visar att endast 45 procent av kvinnorna tror på en tillräckligt god ekonomi som pensionär, att jämföra med 57 procent av männen.

Många kvinnor i undersökningen upplever även pensionssystemet som orättvist ur ett jämställdhetsperspektiv. Över hälften av kvinnorna, 53 procent, instämmer helt eller i hög grad i påståendet att dagens pensionssystem missgynnar kvinnor.

– Pensionssystemet gör inte skillnad på kön, men det speglar en arbetsmarknad där män har högre löner medan kvinnor oftare är föräldralediga eller hemma med sjuka barn. Pensionsgapet mellan könen minskar stadigt, men för att det ska jämnas ut helt krävs att arbetsmarknaden och familjelivet blir jämställda, säger Anna Allerstrand.

Med rapporten ”Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv” vill PTK lyfta fram kvinnors åsikter och attityder i pensionsfrågor och bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som skapar skillnader i mäns och kvinnors pensioner. Rapporten är en del i PTK:s långsiktiga arbete för ett mer jämställt pensionsutfall.

Rapporten presenteras klockan 15:30 i dag på ett seminarium i Almedalen, där socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) medverkar i en paneldiskussion med bland andra Barbro Westerholm (L) och PTK:s ordförande Martin Linder.

Du kan se seminariet i direktsändning på PTKs Facebooksida och också följa diskussionen på Twitter via #kvinnorspension.

Du kan ladda ner rapporten här på ptk.se.

För mer information, kontakta:

Emilia Emtell, kommunikationsstrateg, PTK: 0737-45 36 03

Anna Allerstrand, pensionsspecialist, PTK: 070-795 30 55

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

Rapport

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 26 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.