Ny webb visar värdet av kollektivavtal - PTK
Sök

2015-02-05: Pressmeddelande


Ny webb visar värdet av kollektivavtal

Det finns en stor okunskap om kollektivavtalade förmåner och en felaktig uppfattning att kollektivavtal framför allt gynnar personer med låga inkomster, visar en undersökning som PTK låtit genomföra. För att komma till rätta med kunskapsbristen lanserar nu PTK webbplatsen Knegdeg.se.

PTKs undersökning visar att personer med inkomster över 40 000 kronor är minst positiva till kollektivavtal, trots att just högavlönade tjänar mest på kollektivavtal. Okunskapen är stor om att kollektivavtal utöver att ge alla anställda ett grundläggande skydd ger ersättning för den del av inkomsten som överstiger brytpunkterna i de allmänna systemen.

I undersökningen frågade PTK om man tror att ju högre lön man har, desto mer tjänar man på kollektivavtal. Endast 7 procent av tjänstemännen tror att så är fallet. Samtidigt tror 37 procent att ju lägre lön man har, desto mer tjänar man på kollektivavtal.

Webbplatsen Knegdeg.se lanseras idag

För att bidra till ökad kunskap om kollektivavtal lanserar PTK idag webbplatsen Knegdeg.se. Där visas hur mycket pengar som betalas ut vid olika händelser i livet, där ett kollektivavtal kan göra stor skillnad. Till exempel hur mycket som betalas ut vid föräldraledighet om arbetsgivaren har respektive saknar kollektivavtal.

- Vi vill prata om kollektivavtal och dess värde på ett sätt som inte är det förväntade. Både fack och arbetsgivare har haft svårt att närma sig den här frågan på ett sätt som gör den intressant och relevant, säger Jonas Mellqvist, kommunikationschef på PTK.

Knegdeg ger också information om ersättning vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall med och utan kollektivavtal, samt berättar om hur mycket som sätts av i tjänstepension varje månad, och vilken skillnad de låga avgifterna inom de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna gör. På webbplatsen visas även ersättning vid arbetslöshet, och stödet trygghetsråden erbjuder anställda.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes genom webbenkäter i december 2014 av Strategirådet AB i samarbete med Novus. 501 privatanställda tjänstemän och 215 offentliganställda tjänstemän svarade. 80 procent av tjänstemännen i undersökningen omfattas av kollektivavtal. Svarsfrekvensen på undersökningen var 50 procent.

FAKTA OM KNEGDEG.SE

Målgruppen för Knegdeg är privatanställda tjänstemän mellan 28 och 40 år. Vem som helst kan dock få kunskap om vilka förmåner som kollektivavtal innehåller, både rent ekonomiskt och i form av stöd. PTK har utvecklat Knegdeg.se med hjälp av Ester Stockholm, Softronic och Ziggy Creative Colony.

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev