PTK begär förhandling med Svenskt Näringsliv om ITP-avtalet - PTK
Sök

2016-01-13: Pressmeddelande


PTK begär förhandling med Svenskt Näringsliv om ITP-avtalet

För att privatanställda tjänstemän ska få en rimlig pension måste tjänstepensionen förstärkas. Därför begär PTK förhandlingar om tjänstepensionen ITP med Svenskt Näringsliv. 

Pensionsnivåerna i den allmänna pensionen kommer, till följd av att vi lever allt längre, sjunka i relation till inkomsten om inget görs. ITP-planen är en bra pensionsplan med hög kvalitet och låga kostnader, vilket ger mycket pension för pengarna. PTK anser därför att en utveckling av ITP-planen är ett bra sätt att stärka tjänstemännens pensioner. För att uppnå detta måste ITP förstärkas med ytterligare avsättningar.

- Det är ett faktum att folk lever allt längre, och därmed måste vi också förstärka ITP-planen för att den ska fortsätta att ge den pensionsnivå tjänstemännen förväntar sig, säger Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp. 

Förhandlingsframställan skickades från PTK till Svenskt Näringsliv den 22 december. Målet är att förhandlingarna ska inledas nu i januari och avslutas i februari 2016.

För mer information, kontakta

Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp: 08-504 151 00, niklas.hjert@unionen.se

Emilia Emtell, tf kommunikationschef PTK: 073-745 36 03, emilia.emtell@ptk.se

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.