PTK beklagar att omställningsförhandlingarna avslutas - PTK
Sök

2015-09-03: Pressmeddelande


PTK beklagar att omställningsförhandlingarna avslutas

Svenskt Näringsliv har i dag meddelat att de avslutar förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal för 850 000 privatanställda tjänstemän. Förhandlingarna startade hösten 2012. Efter ett avbrott kom parterna våren 2015 överens om en omstart. Ett flertal förhandlingstillfällen var utsatta under september och oktober.

- Det är djupt beklagligt att förhandlingarna avslutas. Vi hade ett unikt tillfälle att komma överens om ett avtal som skulle möta de stora förändringar som vi ser redan idag på arbetsmarknaden och som kommer att påverka en halv miljon jobb de närmaste 10-20 åren, säger PTKs ordförande Cecilia Fahlberg.

PTKs utgångspunkt i förhandlingarna var att åstadkomma möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling under hela yrkeslivet genom en stiftelse finansierad av avgifter från arbetsgivarna.

- Att få möjlighet att utveckla sin kompetens är den verkliga tryggheten i arbetslivet. Med ett nytt avtal skulle 1,2 miljarder kronor finnas tillgängligt varje år för tjänstemän för att fylla på sin kompetens. Vi ville också att grupper som inte omfattas av avtalet i dag - visstidsanställda och de som sägs upp på grund av sjukdom - skulle omfattas av avtalet. Ett nytt avtal hade därför ännu bättre än dagens kunnat möta arbetslivets förändringar i form av exempelvis digitaliseringen på ett kraftfullt sätt, säger Cecilia Fahlberg.

Svenskt Näringsliv har motiverat sitt besked med att de inte ser någon möjlighet att fullfölja förhandlingarna sedan en minoritet inom PTK nu utåt kritiserar de utgångspunkter PTK sedan tidigare gemensamt fattat beslut om. 

- Vi har en stor och tydlig majoritet inom PTK som vill fullfölja förhandlingarna för att se om det fanns en möjlighet att nå en enighet med motparten om de förändringar vi ville se.

- Det lokala fackliga arbetet och möjlighet till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är avgörande för medlemsförbunden inom PTK. Vi skulle aldrig medverka till att det lokala facket inte har inflytande vid en neddragning.

- Som part är det vårt ansvar att utveckla kollektivavtalen och ska det bli möjligt måste alla parter ta sitt ansvar, säger Cecilia Fahlberg. 

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.