Är knölen i kudden en pappershög? - PTK
Sök

Är knölen i kudden en pappershög?

Allt fler sover allt sämre, och att det finns ett samband mellan arbetsliv och sömn är klart. Men fortfarande är det mycket vi inte vet.

Höga krav i arbetet, avsaknad av kontroll samt obalans mellan ansträngning och belöning gör att vi sover sämre på nätterna. Den som har ett gott socialt stöd, upplever kontroll och har en rättvis miljö sover bättre. Allt detta är ganska givet, och dessutom vetenskapligt bevisat. Det visar en genomgång av 8 000 artiklar som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gjorde redan 2013. Men det är fortfarande mycket vi inte vet.

AFA Försäkring satsar, på uppdrag arbetsmarknadens parter, 150 miljoner på forskning, utveckling och kunskapsförmedling varje år. Jag har privilegiet att sitta med i den nämnd som beslutar om vilka forskningsprojekt som ska beviljas medel inom privat sektor. Som en del av vår omvärldsbevakning hade vi till vårt senaste möte bjudit in Charlotte Hall, projektledare på SBU, för att gå igenom SBUs rapport Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar.

De 24 artiklar som SBU valt ut till rapporten visar tydligt att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och nattsömn. Men det faktum att vi i nämnden har fått in ett stort antal forskningsansökningar om sömn tyder på att det finns delar som är obeforskade. Så vad återstår?

Det behövs fler studier som följer samma personer under en längre tid – helst under hela arbetslivet. Ytterst få studier har ett genusperspektiv. Det saknas också studier som tar hänsyn till sömnstörningar kopplade till dagens allt mer komplexa arbetsliv.

Men det kanske viktigaste av allt: Det behövs studier av vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Jag tror att vi skulle kunna få bukt med en del av den ökade psykiska ohälsan om forskarna kunde enas om vilka förebyggande insatser som inverkar positivt på sömnen.

Just detta att hitta förebyggande verktyg känns extra angeläget, med tanke på att den största ökningen av psykisk ohälsa finns bland unga som är nya på arbetsmarknaden.

Om Ann Lundberg Westermark

Ann är chef för förhandling och avtalsvård på PTK. Men hon är inte bara jurist, hon är även sjukgymnast, stadsråtta och kulturtant kamouflerad i kavaj.

Bloggare