Även ett ”gig” är värt tjänstepension - PTK
Sök

Även ett ”gig” är värt tjänstepension

Ny ekonomi, ny teknik och nya anställningsformer. I jakten på jobb är det lätt att "glömma" tjänstepension för att varan eller tjänsten ska bli billigare. Men billigt är inte alltid bra. Hur kan vi göra för att förhindra detta?

I Storbritannien har begreppet gig economy slagit igenom stort. Att en av sju förvärvsarbetande tillhör denna grupp av egenföretagare, egenanställda och frilansare kan man läsa i Financial Times (2017-02-09) "A fifth of self-employed receive taxpayer support". Själva begreppet handlar om att man utför tillfälliga arbeten – gig – åt olika uppdragsgivare istället för ha fast anställningar hos en arbetsgivare. Någon kör passagerare efter beställning genom en app, andra utför VVS-arbeten eller bygger en hemsida åt någon.

TCOs tankesmedja Futurion skriver i en nyligen utgiven rapport att den tekniska utvecklingen är en förutsättning för den nya gig-ekonomin, eftersom digitala plattformar kan bidra till att lösa matchningsproblematiken på arbetsmarknaden – uppdragsgivare och uppdragstagare hittar varandra lättare. Problemet är att denna grupp av uppdragstagare/egenföretagare riskerar att tillsammans med deltidsarbetande kvinnor och personer födda utanför Sverige bli framtidens fattigpensionärer. Bland småföretag med ett fåtal anställda saknar en tredjedel avsättningar till tjänstepension, bland egenföretagarna är andelen ännu högre. Ett vanligt skäl är att de inte har råd.

Billigt i dag, dyrt i morgon

Kan vi göra något åt det här problemet? Skattelagstiftningen, pensionssystemet och upphandlingsreglerna är givetvis beståndsdelar i en lösning. Men därutöver handlar det om klassiska politiska ställningstaganden och aktiviteter.

För det första tror jag att egenföretagare och självanställda behöver organisera sig, antingen i befintliga organisationer eller i nya former. Genom kollektivt handlande kan man sätta en marknadsstandard som låter företagare inkludera tjänstepensionsavsättningar i sina offerter utan att bli bortvalda till förmån för pensionslösa företagare. För det andra behöver vi – enskilda konsumenter och företag – bli medvetna om problemet.

Kortsiktigt kan det vara lockande att låta priset styra valet av. Men våra val av har effekt på egenföretagarens pension. Om den billigaste offerten tillåts avgöra nu, kan vi vara säkra på att behöva betala priset senare i form av hantverkarens bostadstillägg och städhjälpens garantipension. 

Om Mikael Smeds

Mikael är fjällvandrare, läxhjälpare och amatörgeolog. Och på dagarna jobbar han som jurist och ombudsman på PTK.

Bloggare