Bättre arbetsmiljö ger längre arbetsliv - PTK
Sök

Bättre arbetsmiljö ger längre arbetsliv

Nu är den här – den europeiska arbetsmiljöveckan! I år med temat ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”. Det är ett framåtblickande tema nu när fler måste arbeta längre om vi ska behålla välfärden på sikt. 

Vi måste skapa förutsättningar för att fler ska kunna jobba hela arbetslivet. Initiativet kommer från Europeiska arbetsmiljöbyrån, och den europeiska arbetsmiljöveckan är höjdpunkten i kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv.

Hur väl fungerar vår arbetsmiljö idag?

Så gott som alla anser att det är viktigt med en god arbetsmiljö – att vi varken skadas eller utsätts för fara är självklart arbetsgivarens ansvar. Däremot ställer ett mer flexibelt arbetsliv helt andra krav på chefer och arbetsgivare.

Frågan om gränsdragning blir allt viktigare när jag som så många andra gärna vill hinna med arbete, vänner och familj och mycket annat på vår fritid.  Så hur upplever vi som jobbar vår arbetssituation – och hur kan den förbättras? 

I en rapport om akademikernas arbetsmiljö från Saco lyfts fördelarna fram med att många har intressanta och stimulerande jobb. Nackdelarna är att hög arbetsbelastning och stora krav kan skapa känslor av otillräcklighet.

Även tjänstemännen inom TCO är nöjda med sina jobb och upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Men det som oroar i rapporten är höga sjukskrivningstal, särskilt bland kvinnor som har svårare att få ihop livspusslet.

Forskning för bättre arbetsmiljö

Den flexibilitet som det digitala arbetslivet ger gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv flyter ihop. Vissa trivs med detta som fisken i vattnet, medan andra har svårt att hålla sig flytande när gränserna blir allt otydligare. För att undersöka hur vi skapar ett digitalt hållbart arbetsliv har forskaren Kristina Palm fått pengar från AFA Försäkring, inom ramen för deras FoU-program Hållbart arbetsliv. Hon hoppas kunna ta fram riktlinjer som kan vara till hjälp såväl för oss medarbetare som chefer och HR-avdelningar.

Arbetsmiljöveckan ökar intresset för arbetsmiljön

Vad händer då under arbetsmiljöveckan? Jo, bland annat firas Skyddsombudens dag på onsdag, och på fredag är det Arbetsmiljöriksdag.

Det är kul att intresset för allas vår arbetsmiljö höjs. Tillsammans kan vi skapa bättre arbetsplatser där yngre kommer in tidigare och äldre vill fortsätta jobba, så vi alla får ett längre (arbets)liv.

Om Eva Kågström

Eva är projektledare i kommunikationsgruppen på PTK. Hon är en debattglad livsnjutare som älskar att dansa.

Bloggare