Cecilia Fahlberg: Tack för mig! - PTK
Sök

Cecilia Fahlberg: Tack för mig!

Det har varit en glädje att få leda PTK under de här åren. Respekten för medlemsförbundens olikheter och prioriteringar har varit mycket viktig för mig, och jag är stolt över den kraft och vilja till samverkan som finns inom medlemsförbunden. Jag är säker på att PTK även i fortsättningen kommer utveckla avtal som leder till en trygg arbetsmarknad för privatanställda tjänstemän.

Att arbetslivet är i förändring ser vi alla. Digitalisering, tillgänglighet och arbetslivets organisering är ständigt på agendan. Frågan om kompetensutveckling ligger mig varmt om hjärtat, och det är ingen hemlighet att det var med stor besvikelse jag kunde konstatera att förhandlingar om ett utvecklat omställningsavtal avslutades på ett för mig oönskat sätt. Samtidigt, när jag nu lämnar, gör jag det med den fasta förvissningen att allt arbete som lagts ner genom åren kommer att komma till nytta. Engagemanget är brett och växer, alltfler ser det nödvändiga i att stärka tjänstemännens omställningsmöjligheter och jag tror också att alltfler är beredda att verkligen göra något åt det.

Häromdagen tog jag del av rapporten från regeringens analysgrupp ”Arbetet i framtiden” med förslag om livslångt lärande på framtidens arbetsmarknad. Utredningens uppdrag är att precisera organisationen för det livslånga lärandet i arbetslivet, hur en kompetensförsäkring kan utformas och vilka förändringar och anpassningar som krävs i utbildningsväsendets olika delar och nivåer. För mig var det en hög grad av igenkänning, trots att PTK som arbetat med frågan i fem år faktiskt inte varit med i gruppen. De förslag som läggs fram ligger helt i linje med PTKs resonemang i förhandlingarna. Nu fick vi inte chansen att genomföra förhandlingen fullt ut, men jag gläds istället åt beskedet att analysgruppens förslag nu verkar falla i godare jord hos arbetsmarknadens parter. Bäst tas detta dock om hand av arbetsmarknadens avtalsslutande parter i nära samverkan med förtroendevalda och medlemmar och jag kommer med stort intresse följa den fortsatta utvecklingen.

Vi kom inte i mål i omställningsfrågan den här gången, men PTK har ändå goda förutsättningar att fortsätta vara en central och mycket viktig organisation på den svenska arbetsmarknaden inte minst då PTKs medlemsförbund ökat ordentligt i medlemsantal. Min bild är att PTK ses som en relevant och trovärdig part. Vi har varit pragmatiska och konstruktiva och haft ett öppet sinnelag, beredd att pröva nya vägar till lösningar.

Särskilt glad är jag över vår roll inom pensions- och försäkringsområdet. Jag vill påstå att de upphandlingar som PTK genomfört är en stor anledning  till att avgifternas betydelse kommit i ljuset. Den omfördelning av pengar som upphandlingarna leder till – från försäkringsmäklare och fondbolag till oss pensionssparare – är häpnadsväckande stor. Vi har också varit föregångare i hur information och rådgivning kan fungera. När PTK Rådgivningstjänst lanserades 2010 var det den första digitala rådgivningstjänsten i Sverige som gav råd om pensionssparande – helt oberoende, kostnadsfritt och utan påverkan av provisioner.

Vi har numera också den flerfaldigt prisbelönta webbplatsen Knegdeg som visar värdet av kollektivavtal på ett konkret och lättbegripligt sätt. De undersökningar PTKs kansli gjort visar att kunskapen och attityden till kollektivavtal stärks i takt med att frågan uppmärksammas allt mer.  

Idag avgår jag som ordförande PTK, vars syfte är att ”…skapa nytta för medlemmar i tjänstemannaförbund inom den privata sektorn”. Jag är trygg i vetskapen om att PTKs fantastiska arbete med arbetsmiljö-, inflytande- och omställningsfrågor för tjänstemän kommer fortsätta och att kommande utveckling inom pensionsområdet leder till bättre tjänstepension och större trygghet för våra förbunds medlemmar och deras kollegor.

Varmt tack för mig!

/Cecilia Fahlberg

Om våra gästbloggare

För att få in fler och kanske nya perspektiv bjuder vi ibland in gästbloggare till PTK-bloggen.

Bloggare