Dialog för lärande, utveckling och delaktighet - PTK
Sök

Monica Held är rådgivare Trygghetsrådet TRS och gästbloggar den här veckan på PTK-bloggen.

Dialog för lärande, utveckling och delaktighet

Arbetsplatser som jobbar med dialog och delaktighet stärker lärande och utveckling och känslan av sammanhang och gemenskap. Det skriver Monica Held, rådgivare Trygghetsrådet TRS, som gästbloggar på PTK-bloggen den här veckan.

I mitt arbete som rådgivare på Trygghetsrådet TRS slås jag ofta av hur tacksamt det är att leda processer där människor får mötas och samtala över gränser, om arbetet och verksamheten.

I TRS projekt för verksamhets- och kompetensutveckling använder vi som rådgivare dialogen som metod för att samtala om olika verksamhetsfrågor. Det finns forskning som visar att arbetsplatser som jobbar med dialog och delaktighet stärker lärande och utveckling. I arbetslivet tar vi oss sällan tid att samlas och reflektera över arbetet tillsammans. I den mån vi gör det så kanske det i första hand är tillsammans med de kollegor vi oftast samarbetar med. Att mötas över avdelningsgränser och jobba i tvärgrupper ger ofta nya insikter, det stärker känslan av sammanhang och gemenskap.

Arbetsgivare som avsätter tid för möten och reflektion, som lägger ner lite möda på mötenas innehåll och frågeställningar, får ofta mycket tillbaka i form av ökat engagemang. I våra projekt är det många som upptäcker just det – hur engagerade medarbetarna är i arbetet och verksamheten och att alla har någonting att bidra med.

Just nu är frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö aktuella i och med den nya föreskriften. Ett sätt att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö är att involvera medarbetarna i arbetet med verksamhetsplanering, målarbete och komptensutveckling. Det är ingenting nytt men tål att upprepas.

I våra projekt för verksamhets- och kompetensutveckling kan vi se att det lönar sig att samla alla medarbetare i verksamheten några gånger under året för att ha en dialog om framtiden och målen.

/Monica Held, rådgivare Trygghetsrådet TRS.

PS. Här är ett boktips om du vill läsa mer om detta: Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet, av Lena Wilhelmson och Marianne Döös.

Om våra gästbloggare

För att få in fler och kanske nya perspektiv bjuder vi ibland in gästbloggare till PTK-bloggen.

Bloggare