En guldgruva att ösa ur för bättre arbetsmiljö - PTK
Sök

Maria Schönefeld är vd på Prevent som ägs av PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

En guldgruva att ösa ur för bättre arbetsmiljö

Om utmaningarna i arbetslivet och god arbetsmiljö som framgångsfaktor, skriver Maria Schönefeld, som gästbloggare denna vecka. Hon är vd på Prevent, en förening som fyller 75 år och är en riktig guldgruva för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.

Ett hållbart arbetsliv med människor som kan utvecklas och må bra är något av en nyckelfråga för konkurrenskraften och välfärden. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö, medarbetaren, företaget och samhället. Det finns nog få som inte skriver under på det. 

Om man blickar framåt så finns det en hel del utmaningar i arbetslivet. Arbetsmiljön är och förblir viktig för alla arbetsplatser som vill vara attraktiva. I tider när det är hård konkurrens om kompetensen syns det alldeles särskilt tydligt att arbetsplatser med ett medvetet och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete tillhör vinnarna. 

Många av dagens utmaningar, som exempelvis gränslösare arbete i tid och rum, är starkt sammankopplade med den snabba digitaliseringen, tjänstesamhällets tillväxt, den demografiska utvecklingen och globaliseringen. Och, för att klara alla utmaningar som växer fram är den svenska samverkansmodellen ovärderlig.  

Utbildning och verktyg för arbetsmiljöarbete

Att ge chefer och skyddsombud goda förutsättningar och tillräcklig kompetens för sina roller är därför en grundläggande uppgift för den svenska modellen. Prevent som ägs gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv har till uppgift att hjälpa till med just det. Vår viktigaste uppgift är att tillhandhålla riktigt bra utbildningar och verktyg för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete – se till att chefer och skyddsombud har tillgång till arbetsmiljökompetens så att de kan lyckas och vara framgångsrika i sina uppdrag.

För att bara ge en lite glimt av vad arbetsplatserna använder så lyfter jag med stolthet fram att Prevent förra året hade över en miljon webbesök, närmare två hundratusen nedladdningar av checklistor och enkäter, tjugofemtusen deltagare i olika webbutbildningar och över elvatusen chefer och skyddsombud gick en arbetsmiljöutbildning.

Välkommen att ta del av allt i guldgruvan och hör gärna av dig om du har frågor om Prevents verksamhet.

Om våra gästbloggare

För att få in fler och kanske nya perspektiv bjuder vi ibland in gästbloggare till PTK-bloggen.

Bloggare