Fram för en mångfald av hållbara investeringsstrategier - PTK
Sök

Charlotta Dawidowski Sydstrand är hållbarhetsansvarig på AP7 och veckans gästbloggare.

Fram för en mångfald av hållbara investeringsstrategier

Ju fler desto bättre, skriver Charlotta Dawidowski Sydstrand som denna vecka gästbloggar. Hon är hållbarhetsansvarig AP7 och menar att stora pensionsfonder har stora möjligheter att påverka och bidra till hållbar utveckling utifrån sina förutsättningar

Jag har under åren som hållbarhetsanalytiker och hållbarhetsansvarig i finansbranschen kommit att reflektera över vilken mångfald av investerare det finns, och hur många olika sätt en investerare kan bidra till en hållbar utveckling.

I klimatdebatten ställs ibland kravet att kapitalförvaltare bör sälja av alla bolag som är involverade i fossila bränslen. Det lyfts fram som det enda egentliga sättet för en investerare att ta klimatansvar. För en aktiv förvaltare kan det vara relevant att välja ut eller bort vissa bolag ur den totala potten. Men för den totala klimatpåverkan gör urvalet troligen inte någon större skillnad. Och är det verkligen bra att alla investerare med en hög hållbarhetsambition säljer av problematiska företag? I en försäljning förlorar man sitt ägarinflytande över företaget.

Ta exemplet med Vattenfall och de polska kolgruvorna. Genom att sälja slapp Vattenfall ta ansvar för kolkraftverkens klimatpåverkan, men någon verklig effekt på klimatet fick inte försäljningen. Ny ägare, samma kolkraftverk.

Samma principer gäller inom kapitalförvaltningen. Genom att sälja kan investeraren inte längre hållas ansvarig för företagets verksamhet, men ingenting förändras i sak. Aktier kan säljas och köpas många gånger utan att någon ägare engagerat sig nog för att använda sitt inflytande för att påverka hur företaget bedriver sin verksamhet.

Ett aktivt och ansvarsfullt ägande

Att använda sin position som delägare för att ställa till exempel klimatkrav på företagen, är ett sätt att vara en ansvarsfull ägare.  Den strategin är väl lämpad för en universell, långsiktig ägare som AP7

Att AP7 är en universell ägare innebär att vi äger en liten del av hela den globala ekonomin istället för portföljer med vissa utvalda bolag, länder eller branscher. Man kan säga att vi investerar i det samlade värdet som skapas av alla bolag på den globala marknaden. Ur hela den globala ekonomins perspektiv är inval och bortval av enskilda bolag och branscher ett nollsummespel. Summan av fossilreserverna och utsläppen från det totala näringslivet förblir detsamma även om bolagen byter ägare.

Är man en istället en aktiv förvaltare med en mindre portfölj, har man inte det perspektivet på marknaden. Istället kan man satsa på att göra hållbarhet till en del av urvalsanalysen av bolag. På så sätt kan en aktiv integrering i förvaltningen bidra till att lyfta hållbarhetsfrågornas betydelse.

AP7 använder ägarinflytandet på olika sätt: vi röstar i alla bolag vi investerar i, vi driver frågor på bolagsstämmor tillsammans med andra ägare, och vi för påverkansdialoger med bolagen vi äger. Vi svartlistar även företag offentligt som en extrem åtgärd för att påverka dem att förändra sitt agerande. 

Det finns ingen universallösning på hur en ansvarstagande investerare ska agera. Tvärtom vill jag betona det positiva med att det finns en mångfald av strategier för hur investerare kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans och på olika sätt kan vi göra större nytta än var och en för sig.

Universella, långsiktiga ägare, vilket stora pensionsfonder ofta är, har i den här diskussionen ett unikt helhetsperspektiv. Våra intressen är desamma som samhällets i stort. Världens utmaningar är våra utmaningar. Vi vill bidra till att hela den globala marknaden blir mer hållbar.

/Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsansvarig AP7

Om våra gästbloggare

För att få in fler och kanske nya perspektiv bjuder vi ibland in gästbloggare till PTK-bloggen.

Bloggare