Har tjänstemännen problem med arbetsmiljön? - PTK
Sök

Har tjänstemännen problem med arbetsmiljön?

Att den arbetsplats där någon trillar ner från en byggnadsställning har problem med sin arbetsmiljö är det ingen som betvivlar. Men för oss tjänstemän är problemen snarare psykosociala än fysiska. Den som utsätts för stress eller som inte får den utveckling som behövs i jobbet har också problem med sin arbetsmiljö.

Jag är ofta ute och pratar arbetsmiljö i olika sammanhang. Ibland möts jag av viss skepsis när jag för fram tjänstemännens alltmer påtagliga arbetsmiljöproblem. Inte kan väl tjänstemän bakom sina blanka skrivbord i tysta rum ha problem med arbetsmiljön?

Men när jag beskriver problem med otydligt ställda krav, oreglerad arbetstid och ofta eget ansvar för kompetensutveckling och när jag dessutom kompletterar bilden med att allt färre tjänstemän har eget rum, ersätts de skeptiska blickarna av betydligt mer intresserade ansiktsuttryck. Ibland kan det förvisso vara minst lika bra eller till och med bättre att sitta i mer öppna kontorsmiljöer. Det viktiga är bara att miljön är anpassad efter verksamheten. Det är när kronor per kvadratmeteryta styr istället för människornas behov som det blir problematiskt.

PTK brukar dela in diskussionen om tjänstemännens arbetsmiljö i tre områden:

Flytta tillbaka arbetsmiljönsvaret dit där det hör hemma

En stor del av ansvaret för arbetets tids- och kvalitetsgränser har lagts över på den enskilda tjänstemannen. Men för ett mer hållbart arbetsliv måste arbetsmiljöansvaret flyttas tillbaka till arbetsgivaren. Bilden av tjänstemännen i en tyst kontorsmiljö är dessutom förlegad. Tjänstemannagrupper som lärare och musiker utsätts dagligen för buller och stress. 

Lyft chefernas villkor

Cheferna glöms allt för ofta bort. Det behövs helt klart ökade satsningar på chefs- och ledarskapsutbildningar, men ibland känns det som att chefer rätt oförtjänt görs till tacksamma slagpåsar i debatten. För det handlar inte bara om att chefer ska göra rätt - utan minst lika mycket om att chefer måste ges rätt förutsättningar. 

Kompetens är färskvara

Kompetensutveckling är en viktig pusselbit för att trivas på jobbet. Därför behöver vi alla kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet. Kompetens är nämligen färskvara. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Oftast tror både tjänstemännen och deras arbetsgivare att tjänstemäns kompetens kommer med deras grundutbildning. Skulle någonting mer mot förmodan behövas, verkar fortfarande allt för många arbetsgivare förutsätta att tjänstemannen på eget initiativ ser om sitt hus.

För PTKs del känns det positivt att Arbetsmiljöverket fattat beslut om att den omdiskuterade föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska få se dagen ljus och dessutom lagom till vårens ankomst. Månne nu oddsen för oss tjänstemän att både kunna och vilja arbeta längre kraftigt förstärkts.

Visserligen hade PTK helst i vissa avseenden gärna sett starkare skrivningar men min bedömning är att bara genom föreskriftens tillkomst så har intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns utmaningar ökat i det närmaste lavinartat. Det har vi tjänstemän, som jag ser det, allt att vinna på.  

Om Ann Lundberg Westermark

Ann är chef för förhandling och avtalsvård på PTK. Men hon är inte bara jurist, hon är även sjukgymnast, stadsråtta och kulturtant kamouflerad i kavaj.

Bloggare