Hur glad kan man bli över en ny föreskrift? - PTK
Sök

Hur glad kan man bli över en ny föreskrift?

Tja, rätt så glad faktiskt. När Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö nu uppdateras till rätt årtusende får jag och alla andra skyddsombud bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Det gillar vi! 

Jag är alltså inte bara kommunikationsstrateg på PTK, jag är skyddsombud också. I den egenskapen gick jag den 21 oktober, på självaste skyddsombudens dag, på ett frukostmöte hos Saco. Temat var Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Karin Fristedt, Sacos utredare inom arbetsmiljö, tidigare har bloggat om.

Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket gav en föraning om fokuset i den vägledning som de arbetar med just nu. Men låt oss börja med att definiera de stora orden. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad betyder det egentligen? 

  • Organisatorisk arbetsmiljö: vilka krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. 
  • Social arbetsmiljö: hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

När kraven är otydliga, om man inte har tillräckliga resurser och om chefen är korkad tappar man förmågan att koncentrera sig, minnas saker, lösa problem och fatta beslut. Inte så bra. 

Men är det inte individuellt hur man reagerar på en jobbig arbetssituation? Jo, men ljuset i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte riktas mot individen utan mot arbetets förutsättningar. Det handlar inte om en persons upplevelse, utan om att anpassa arbetsmiljön så att den passar för de flesta. Om jobbet bara passar superhjältar med markservice är det något fel. 

Å andra sidan, att folk mår dåligt och inte hinner med på jobbet, är det verkligen bara arbetsrelaterat? Tänk livspussel, ökade krav på flexibilitet, ojämställdhet … Ja, det är sant att även fritiden är stressig för många idag. Men enligt Kerstin Waldenström bidrar arbetet till mångas ohälsa idag, och så ska det inte vara. Arbetet ska inte bidra till stressen. 

Så kommer det då att stå i vägledningen? En inte alltför vild gissning är att det kommer att handla om kommunikation. När en kollega har för mycket att göra och kompenserar det genom att jobba ännu hårdare och hoppa över fikarasten måste man prata om det. 

Om man pratar med varandra om målen för arbetet, vad som ska prioriteras och hur man ska göra när arbetet hopar sig kan man lyckas få balans i grunden. En sådan arbetsplats har också bättre förutsättningar att hantera arbetstoppar och tillfällig obalans. Eller som Kerstin Waldenström konstaterade: Vi kan inte reglera allt. Upplevd orättvisa går inte att reglera. I föreskriften har vi försökt att fånga in det som är möjligt att reglera. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Om Emilia Emtell

Emilia är kommunikationsstrateg på PTK. Efter elva år som egenföretagare är hon numera en inbiten kollektivavtalskramare. Hjärtat i Järvsö och barnsligt förtjust i ordet ”varför”.

Bloggare