Inte alla arbetsskador ger ersättning från försäkringen - PTK
Sök

Inte alla arbetsskador ger ersättning från försäkringen

Ersättningsreglerna för arbetsskador kan vara krångliga. Bestämmelserna är olika beroende på om det är ett olycksfall eller en arbetssjukdom.

Olycksfall ger ersättning från TFA

Om Lena halkar på jobbet och bryter armen så har hon råkat ut för ett olycksfall. Hon får ersättning för inkomstförlust från första dagen tack vare TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Svårare att få ersättning för arbetssjukdom

Om Lars får ont i armen efter en lång tids tunga och ensidiga rörelser i arbetet har han fått en belastningsskada, och det betraktas som en arbetssjukdom.

Att få ersättning för en arbetssjukdom är knepigare. Försäkringskassan måste godkänna sjukdomen, eller också ska den finnas med på den så kallade ILO-listan över vissa sjukdomar. Försäkringskassan prövar om det är en arbetsskada och om den skadade får eller förväntas få en inkomstförlust under minst ett år.

Lars blir sjukskriven i sex månader och blir sedan omplacerad på grund av sina besvär. Han får ingen inkomstförlust och det är ju bra, men det innebär att han inte får ersättning för sin arbetssjukdom. Försäkringskassan prövar inte skadan eftersom Lars inte har någon varaktig inkomstförlust. Hans sjukdom finns inte heller med på ILO-listan. Därmed prövar AFA Försäkring inte om han kan få ersättning enligt TFA. Det kan man kalla moment 22.

TFA borde pröva både olycksfall och arbetssjukdom

När TFA kom 1974 prövade AFA Försäkring inte bara olycksfall utan även arbetssjukdomar. Så borde det vara även nu.

Om Eva Karlsson Aldvin

EKA, Eva Karlsson Aldvin, har jobbat med arbetsskador i mer än 30 år. Eva är svag för godis och skaldjur, och på fritiden plockar hon gärna svamp eller målar.

Bloggare