ITP-upphandling 2017 - PTK
Sök

ITP-upphandling 2017

I senaste numret av Pensioner & Förmåner skriver PTKs pensionsexpert om ITP-upphandlingen. Du kan även läsa texten här på PTK-bloggen i sin helhet. 

En av PTKs viktigaste uppgifter är att de privatanställda tjänstemännen ska få så bra pension som möjligt. Inom kort inleds därför upphandlingen inom ITP för avtalsperioden  2018 och framåt. Vår utgångspunkt är att avgifterna kan sänkas ytterligare, och för första gången kommer också hållbarhetskriterier finnas med i upphandlingen. 

Inom tjänstepensionsområdet är upphandling det effektivaste medlet för att uppnå bästa resultat på lika villkor. På väl fungerande marknader är det en självklarhet att låta konkurrensen vara styrande och att beslut tas på affärsmässig grund. De bolag som bäst uppfyller villkor som utarbetats gemensamt av arbetsmarknadens parter blir också de bolag som tillåts erbjuda sina tjänster på den tjänstepensionsmarknad som omfattas av ITP-planen. Jag har aldrig hört talas om ett företag som låter sina avdelningar själva välja IT-system eller kopieringsapparater. Det blir dyrt, administrativt krångligt, och någon får i slutänden betala merkostnaden. 

Stundtals riktas kritik mot att vi begränsar urvalet av pensionsförvaltare genom upphandling. Jag kan förstå kritikerna. Men jag vill påminna om att det fanns en tid då vi trodde att marknaden själv skulle klara av att konkurrera med låga avgifter, bra avkastning och bra villkorproduktutveckling.  Tyvärr infriades inte den förhoppningen. Det är främsta anledningen till att vi för tio år sedan genomförde den första upphandlingen. Vi har inte ångrat oss. Genom upphandlingarna har de försäkrade tjänstemännen fått många tusen  kronor mer i sitt pensionskapital. Den genomsnittliga avgiften inom ITP-systemet har sjunkit med 72 procent. Det innebär en enorm överföring av kapital från försäkringsbolagen till tjänstemännens pensioner. 

Som facklig organisation driver vi frågor som är viktiga för våra medlemmar. Och låga avgifter ses som viktigt av allt fler. När vi 2015 frågade de privatanställda tjänstemännen om vad man efterfrågade när pensionspengarna ska placeras svarade 64 procent ”låga avgifter”. Vid årets undersökning har andelen stigit till 71 procent, och ses därmed som den viktigaste egenskapen, högt över till exempel historisk avkastning. 

Men kan vi då verkligen pressa avgifterna hur mycket som helst? Nej, självklart inte! Vi har genom tidigare upphandlingar fått ner avgifterna till acceptabla nivåer. Vi hoppas och tror så klart att avgifterna kommer justeras lite till utan att tumma på kvaliteten i produkterna.

Ett tänkbart men osannolikt scenario är att bolagen offererar en högre avgift än de tidigare gjort. Då blir upphandlingsförfarandet istället negativt för de försäkrade. Det är en risk vi får vara beredda att ta. Risken är dock liten. Bolagen på marknaden blir hela tiden effektivare och de flesta är väldigt bra kapitalförvaltare, inom såväl traditionell försäkring som fondförvaltning.

En annan baksida med upphandling är att det kan leda till en ökning av antalet försäkringar. Ett bolag som varit valbart kan bli utbytt, vilket generar ett fribrev som är en egen försäkring. Nu får vi hoppas att finansdepartementets förslaget om att  kunna slå ihop försäkringar blir verklighet. Det skulle onekligen förenkla tillvaron för många.

Vi har också fått kritik för att vi inte tillåter en helt oreglerad möjlighet att flytta kapitalet var och när du  vill. Kritiken har mestadels kommit från de som inte får ta del av förvaltningen av tjänstemännens pensionsinbetalningar. Vi har dock fri flytträtt sedan länge – inom ITP. Flytt kan ske till ett upphandlat alternativ och skyddar därmed de försäkrade från dåliga pensionsprodukter med höga avgifter. Det finns många giriga hjälpsamma ”krängare” som vill tjäna pengar på en flytt av pensionskapital. Det låter ofta bra men kan vara extremt dyrt – och i slutänden är det alltid den försäkrade som får stå för kalaset. 

Det effektiva upphandlingssystemet skulle inte fungera ifall det fanns en helt oreglerad flytträtt. Vilket bolag skulle vilja vara med och offerera en låg avgift ifall tjänstepensionskapitalet ändå fanns tillgängligt på marknaden?För oss som dagligen arbetar med tjänstepensioner och som representerar tjänstemännen finns ett mål – pensionen ska bli så hög som möjligt genom god avkastning och låga avgifter. Dessutom hoppas jag att bolagen som ska förvalta tjänstepensionen också inser vikten av allt högre krav på hållbarhet. Hållbarhet är något bolagen numera fokuserar allt mer på, men man kan alltid bli bättre. Jag är övertygad om att avkastning och hållbarhet går hand i hand. Upphandlingarna inom ramen för ITP-avtalet sker efter förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK, och som i alla goda förhandlingar sker ett ömsesidigt givande och tagande. Vi har fått jämka ihop våra ståndpunkter, men jag är säker på att resultatet av upphandlingen kommer leda till ett gott resultat. Att hållbarhetsperspektivet nu också kommer in gör att det känns oerhört bra.

Om Dan Wallberg

Dan är PTKs pensionsexpert med över 30 års erfarenhet av våra pensionssystem, och fyra döttrar som snart ska ut i arbetslivet.

Bloggare