Kollektivavtal är smart för arbetstagare och arbetsgivare - PTK
Sök

Kollektivavtal är smart för arbetstagare och arbetsgivare

Har din arbetsgivare inget kollektivavtal? Se i så fall till att få en högre lön som kompensation, så att du kan komplettera med de försäkringar som du annars skulle ha haft via kollektivavtalet.

Johanna arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Hon skadar sig på jobbet och blir sjukskriven. Hennes goda vän Lisa säger att Johanna hade tur i oturen som skadade sig på jobbet för då är det en arbetsskada och hon kan få ersättning via en försäkring.

Johanna tycker att det låter bra, men det visar sig att utan kollektivavtal är det enbart lagen om arbetsskadeförsäkring som gäller. Enligt den kan man få ersättning för tandskador, sjukvård utomlands, stadigvarande inkomstförlust och dödsfall.

”Jamen”, säger Johanna, ”inget av det där stämmer ju in på mig. Jag skadade handen, inte tänderna. Och jag fick vård i Södertälje. Inkomstförlust, ja, jag var sjukskriven i tre månader.”

Men för att det ska räknas som stadigvarande inkomstförlust måste det handla om minst ett år. Och Johanna är inte död. Summa summarum blir att Johanna inte får någon ersättning via arbetsskadelagen. Hade hennes arbetsgivare haft kollektivavtal skulle hon ha fått ersättning via TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Hon skulle ha fått ersättning för läkarvård och mediciner, sveda och värk och inkomstförlust.

”Nää”, säger Johanna och frågar sitt fackförbund: ”Vad gör jag nu?”

”Tja, du kan gå till domstol, tingsrätten, och stämma din arbetsgivare på skadestånd. Då måste du kunna bevisa att arbetsgivaren har varit försumlig eller oaktsam. Kan du inte det och förlorar i domstolen kan du få betala både dina och din arbetsgivares rättegångskostnader.”

”Hualigen!” säger Johanna. ”Det kan bli dyrt.”

Se till att få högre lön om du inte har kollektivavtal

Jobbar du, precis som Johanna, hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal? Se då till att få högre lön så att du själv kan ordna med kompletterande pension och försäkringar. Du ska ha kompensation för:

  • ITP, som ger ersättning vid sjukdom och är en kompletterande pension
  • TFA, som kompletterar arbetsskadelagen
  • omställningsavtal, som ger hjälp och ersättning om du bli arbetslös
  • livförsäkring, som ger dina efterlevande ersättning om du dör innan du blir pensionär.

Du ska således ha en betydligt högre lön för att kunna kompensera för de kollektivavtalade förmånerna.

Arbetsgivaren kan förlora på att inte ha kollektivavtal

Johannas arbetsgivare slipper visserligen betala pensions- och försäkringspremier, men om hon väljer att gå vidare till domstol riskerar de att få betala skadestånd för arbetsskador. Det kan medföra en avsevärt högre kostnad, dåligt renommé för bristande arbetsmiljö och risk att tilltänkta anställda hellre väljer en annan arbetsgivare.

Att vara smart i ett läge kan visa sig vara motsatsen. För Johannas arbetsgivare är det smartare att ha kollektivavtal än att betala ett betydligt högre skadestånd. På knegdeg.se kan du förresten få veta mer om fördelarna med kollektivavtal.

Om Eva Karlsson Aldvin

EKA, Eva Karlsson Aldvin, har jobbat med arbetsskador i mer än 30 år. Eva är svag för godis och skaldjur, och på fritiden plockar hon gärna svamp eller målar.

Bloggare