Kollektivavtal och konfetti - Knegdeg fyller ett år - PTK
Sök

Kollektivavtal och konfetti - Knegdeg fyller ett år

Ack, alla dessa människor som tror att kollektivavtal är dötrist, tråkigt och … När det egentligen är alldeles underbart. Hurra för ettåringen Knegdeg som visar värdet av kollektivavtal!

KNEGDEG IS LIVE
I REPEAT
KNEGDEG IS LIVE

Klockan är 23:20 tisdagen den 3 februari 2015 och vår webbutvecklare har just släppt ut Knegdeg för allmän beskådan på nätet. Under de följande dygnen kommer närmare 10 000 personer att besöka knegdeg.se, det kommer att koka på Twitter och Dagens Nyheter kommer att hänvisa till Knegdeg som källa när de skriver om vad man tjänar på att ha kollektivavtal. Vi är nöjda och stolta.

Knappt ett år tidigare gav vi oss själva en utmaning: Vi ska göra en webbplats om kollektivavtal för anställda som inte själva förstår vinsten med att arbetsgivaren har kollektivavtal. Kanske vet de inte ens om de omfattas. Målet: att öka kunskapen om och förbättra attityden till kollektivavtal. Målgruppen: privatanställda, eller potentiellt privatanställda, tjänstemän i åldern 28–40 år.

Vi ville inte berätta om försäkringstekniska detaljer. Inte förklara den svenska modellen. Knegdeg går rakt på kärnan – pengarna. Våra ledord var överraskande, lyhörd och kompetent. Hur mycket får du den dag då du inte kan gå till jobbet för att du är sjuk, död eller föräldraledig. ”Dina pengar. Med och utan kollektivavtal.” Exakta siffror sprungna ur komplexa ekvationer illustreras med fina fotografier, korta texter och skruvade filmer.

”Vilka var med i projektgruppen?”
Jag föreläser om Knegdeg för en grupp kommunikatörer på myndigheter.

”Ja, det var vi från PTK, beställare, kommunikatörer och hyfsat kunniga i försäkringarna. Därutöver byråfolk som kunde marknadsföring, interaktionsdesign och teknik.”

”Inga experter?”
Jag förstår vad hon fiskar efter, men jag väljer att missförstå för att få fram poängen.
”Jo, alla experter inom sina områden. Men du menar försäkringsexperter och pensionsspecialister?”

Ja, det är det hon menar. Och det är klart att vi hade stor nytta av alla våra specialister med expertkunskap. Utan våra egna specialister, räknenissar och smarta hjärnor ute bland förbunden och i närliggande organisationer som AFA Försäkring, Alecta och TRR Trygghetsrådet hade vi aldrig kommit i mål. Men om vi hade låtit dem avgöra hur värdet av kollektivavtal ska kommuniceras hade resultatet blivit ett annat.

Eller som en till oss närstående styrelsemedlem uttryckte det när vi visade vår glädje över att ha vunnit Spinn-priset för bästa samhällskommunikation: ”Jag måste säga att jag var skeptisk till hela upplägget. Namnet inte minst. Det var tur att ni inte lyssnade på mig.”

Jag vill ge oss själva en klapp på axeln för att vi samlade så många smarta människor i ett rum och lät dem hållas. Jag vill tacka försäkringsspecialisterna för att de bistod med sin kunskap utan att blanda sig i det kommunikativa.

I 40 år har PTK varit bra på att förhandla kollektivavtal och att prata med experter på experters vis. Men när växande, nya företag blir bjudna på flotta middagar och glättiga broschyrer av banker och mäklare och känner sig viktiga när de köper pensionslösningar med dyra avgifter räcker det inte att produkten är bra. Den måste förklaras och säljas in. Knegdeg är ett steg på vägen. Ett år har gått. Vi är fortfarande stolta, men nöjd kan man inte vara länge. Det är dags att ta nästa steg.

Om Emilia Emtell

Emilia är kommunikationsstrateg på PTK. Efter elva år som egenföretagare är hon numera en inbiten kollektivavtalskramare. Hjärtat i Järvsö och barnsligt förtjust i ordet ”varför”.

Bloggare