Man kan inte lugga en skallig - PTK
Sök

Man kan inte lugga en skallig

Man kan inte lugga en skallig, brukar vi jurister säga. I min tidigare roll som jurist på ett fackförbund fick jag ibland anledning att fundera över hur pengar som skulle gå till anställda gick upp i rök. Som Saras utlovade pensionsförsäkring som bara … försvann.

Sara jobbade som ekonom på ett mindre konsultföretag utan kollektivavtal. I samband med att Sara anställdes kom hon och vd:n överens om att företaget skulle betala in en viss andel av hennes lön till en pensionsförsäkring hos en av storbankerna. Efter drygt fem år upptäckte Sara av en slump att hennes arbetsgivare inte hade betalat någonting till pensionsförsäkringen. Sara hörde genast av sig till sitt fackförbund.

När facket kallade till förhandling om saken bestred arbetsgivaren betalningsskyldighet: det fanns ingen pensionsöverenskommelse, menade vd:n. Och även om det fanns en överenskommelse så behövde bolaget inte betala, fortsatte han. Månader av förhandlingar tog vid. När jag som Saras ombud till slut lämnade in stämningsansökan och yrkade betalning om 85 000 kr förvandlades vd:ns protester till ett erkännande om att bolaget faktiskt inte hade råd att betala. Någonting. De var konkursmässiga. Ett par dagar senare fattade tingsrätten beslut om konkurs efter bolagets egen ansökan.

Och som sagt: Man kan inte lugga en skallig. Så vad hände då med de pensionspengar som företaget lovat att betala till Saras pensionsförsäkring? Svaret på den frågan är en smula tekniskt, och har att göra med att den statliga lönegarantin bara täcker de senaste tre månaderna. Det dystra resultatet för Sara blev därför att hon inte fick ut mer än några tusenlappar före skatt.

Hur hade resultatet blivit om hennes arbetsgivare istället varit bunden av kollektivavtal? Svaret här är enkelt: Sara hade då fått full ersättning. ITP-planen innehåller nämligen en så kallad garantifond som ska skydda anställda i sådana situationer som Sara hamnade i. Garantifonden är bara en av många fördelar med kollektivavtalad pension. Fortsätt läsa PTK-bloggen för här kommer jag ta upp fler exempel på skillnader mellan att arbeta på ett företag med respektive utan kollektivavtal.

Om Mikael Smeds

Mikael är fjällvandrare, läxhjälpare och amatörgeolog. Och på dagarna jobbar han som jurist och ombudsman på PTK.

Bloggare