Oj eller aj – rapportera både tillbud och olyckor - PTK
Sök

Oj eller aj – rapportera både tillbud och olyckor

Inom arbetsmiljöarbetet skiljer vi mellan tillbud och olyckor, alltså händelser som leder till en skada och händelser som inte gör det. Genom att rapportera båda hjälper du till att förhindra att du eller någon av dina kolleger skadar sig i framtiden.

Det var en vanlig tisdagsmorgon på jobbet och jag hade precis fyllt på min kaffekopp i köket. Tillbaka vid min plats i kontorslandskapet snubblade jag nästan på mattan som hade skrynklat ihop sig. Hastigt tog jag tag i skrivbordet. Jag lyckades stödja mig på det och därmed hindra fallet. Det blev en oj-händelse. Om jag inte hade nått skrivbordet hade det kanske blivit en aj-händelse, det vill säga jag skulle ha ramlat och skadat mig. 

Vi skiljer mellan händelser som slutar med ett ”oj” och sådana som slutar med ett ”aj”. Med ett mer formellt språkbruk kallas en oj-händelse för ett tillbud och en aj-händelse för en olycka. 

Rapportera både tillbud och olyckor

Mitt exempel med en skrynklig matta är kanske inte det mest akuta arbetsmiljöproblemet att åtgärda, men tänk dig att du jobbar i en verkstad och en skyddsanordning till en maskin är ur funktion. Det händer något, och även om händelsen bara är ett tillbud – du säger oj och inte aj – ska du rapportera den. En oj-händelse är en varningssignal om att något behöver rättas till. Genom att rapportera den kan du förbättra arbetsmiljön och hindra att någon skadar sig vid ett annat tillfälle. Rapportera alltså både oj- och aj-händelser till skyddsombudet eller din chef – eller till båda.

Du kan bidra till att minska antalet skador

Alldeles för många skadar sig i jobbet. Att rapportera både tillbud och olyckor är ett steg mot att minska skadorna. Där fyller du som anställd en viktig roll. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete kan du läsa mer om hur du och din arbetsplats kan minska antalet skador.

Om Eva Karlsson Aldvin

EKA, Eva Karlsson Aldvin, har jobbat med arbetsskador i mer än 30 år. Eva är svag för godis och skaldjur, och på fritiden plockar hon gärna svamp eller målar.

Bloggare