Orimlig påverkan på pension om du blir arbetslös - PTK
Sök

Orimlig påverkan på pension om du blir arbetslös

Reglerna för den som tar ut pension men fortsätter att jobba och sen blir arbetslös är snåriga. Jag har många gånger pratat med förtvivlade medlemmar som fått mycket mindre ersättning än de räknat med. Glädjande nog är nya regler på gång!

Under de 16 år som jag arbetat för ett fackförbund har jag många gånger pratat med förtvivlade medlemmar som fått mycket mindre arbetslöshetsersättning än de räknat med. De har bara tagit ut en liten del av sin pension men fortsatt att arbeta, och sedermera blivit arbetslösa. När de så fått beslutet från arbetslöshetskassan har det kommit som en chock. Ersättningen har varit mycket lägre än de förväntat sig.

I dag finns nämligen en samordningsregel i arbetslöshetsförsäkringen som verkar i två steg. Det innebär att om du tar ut pension och blir arbetslös räknas ersättningen först ner till 65 procent och därefter dras pensionsinkomsten av. När regeln i den form den har i dag tillkom räknade man med att en normal pension skulle vara cirka 65 procent av den arbetsinkomst man hade haft och därmed valdes den nivån i försäkringen. Man kan därmed lite förenklat säga att du får en arbetslöshetsersättning som tillsammans med den pension du tar ut är i nivå med en pensionsinkomst, i stället för att bli ersatt för den inkomst du förlorar.

Dessutom är systemet extra svårförståeligt då olika pensioner behandlas på olika sätt. Den dubbla samordningsregeln gäller din allmänna pension. Tjänstepension samordnas endast med den summan du tar ut och privat pensionssparande samordnas inte alls.

Du som drabbats av samordningen kan inte heller göra något åt det i efterhand. Även om du slutar att ta ut pension fortsätter avdraget.

Pensionsavdraget infördes 1964 och samordningen har sett lite olika ut över åren. I dag ser arbetslivet delvis annorlunda ut jämfört med när regeln tillkom. En ökad flexibilitet när det gäller att kombinera pension och arbetsliv ger bättre möjligheter för ett längre yrkesliv. Jag ser därmed också att regeln har blivit omodern, förutom det faktum att den kan orsaka stora ekonomiska bekymmer för dig som försäkrad.

Jag är därför mycket glad över att det nu lagts fram ett förslag till lagändring. Förslaget är för närvarande ute på remiss för att olika instanser ska få ge sina synpunkter på det. Om lagändringen blir verklighet kommer den dubbla samordningen att försvinna från och med den 2 april 2018. Förändringen kommer då att gälla även dig som redan har en pågående ersättningsperiod. Samordningen kommer framgent bara att ske i ett steg, det vill säga den pension som du tar ut kommer att avräknas från den arbetslöshetsersättning du annars skulle få. Avräkningen kommer också att upphöra om du slutar ta ut pension.

Jag ser fram emot att förslaget blir verklighet, så att en lagändring kommer till stånd. Förändringen skulle innebära att du som tagit ut en del av din pension och drabbas av arbetslöshet inte får ett orimligt stort inkomsttapp, jämfört med andra. Det ökar flexibiliteten och den ekonomiska tryggheten i den senare delen av yrkeslivet.

Om Linda Olausson

Linda är vikarierande jurist och ombudsman på PTK. Hon – tro det eller ej – tycker om att plugga och läser gärna någon kurs eller går på intressanta seminarier på fritiden.    

Bloggare