PTK arbetar för ett långt och hållbart arbetsliv - PTK
Sök

PTK arbetar för ett långt och hållbart arbetsliv

Har du några nyårslöften i år? Vårt löfte är att vi under 2017 kommer att ha stort fokus på att arbeta för ett långt och hållbart arbetsliv.

Vi blir som befolkning allt äldre, och som tur är blir vi också friskare längre upp i åren.

I framtiden kommer inte bara livet utan även arbetslivet att vara längre. Under förra året kunde vi se hur politiska initiativ som förslaget om så kallad hälsoväxling lades åt sidan till förmån för lösningar från arbetsmarknadens parter. Genom kunskap och pragmatism kunde PTK och våra 26 medlemsförbund fortsätta att påverka arbetsvillkoren. Ett av PTKs nyårslöften inför 2017 är därför att tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden arbeta för att fler ska både vilja och orka arbeta längre.

Längre arbetsliv kräver bättre arbetsmiljö

Ett längre arbetsliv ställer nya och högre krav på arbetsmiljön. Vi behöver arbeta på nya sätt och i nya former. Inte minst kommer digitaliseringen att påverka hur vi jobbar.

PTK bidrar genom AFA Försäkring och Prevent – som vi samäger tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv – till att det sker forskning inom det här området och att det finns tillgång till de praktiska verktyg vi behöver framöver. Prevent har till exempel tagit fram tips för anställda och chefer om hur man hanterar stress, och i dagarna presenterade AFA Försäkring vilka forskningsprojekt som får dela på 38 miljoner inom arbetsmiljö och hälsa.

För att kunna jobba längre är det viktigt att fortsätta utvecklas och att den som behöver hitta ett nytt arbete efter en uppsägning får det bästa stödet. Även om arbetsmarknaden är god idag visar historien att det snabbt kan svänga. Därför är det viktigt att PTK kontinuerligt förbättrar och utvecklar omställningsavtalen och verksamheten hos trygghetsråden TRR och TRS. Ett exempel på detta är att omställningsavtalet inom TRS område nu även kommer att omfatta personer som riskerar att drabbas av uppsägning på grund av ohälsa. 

PTKs nyårslöften räcker längre

Under 2018 ska vi göra en ny ITP-upphandling, och förberedelserna inför den är redan igång. I de pågående diskussionerna inom PTK och med Svenskt Näringsliv är förstås frågor om ökad flexibilitet och anpassning till ett längre arbetsliv. Som PTKs ordförande är jag stolt över att vi inte bara jobbar med ettåriga nyårslöften utan har siktet inställt på långsiktiga förbättringar.

Om Martin Linder

Martin har varit fackligt förtroendevald i 20 år och är nu ordförande för PTK och Unionen. Göteborgare i exil i Stockholm. Småbarnsförälder som när tid finnes gärna ligger i soffan och kollar på en fotbollsmatch eller njuter av sol och värme.

Bloggare