Robotrådgivning är framtiden - PTK
Sök

Robotrådgivning är framtiden

Effektivare, snabbare, neutralt och ständigt tillgängligt. Det är några av fördelarna med robotrådgivning som diskuterades vid flera av seminarierna i Almedalen.

När PTK startade rådgivningstjänsten 2010 var vi först ut på marknaden för digital rådgivning om pensioner och försäkringar. Vi har ett uppdrag att hjälpa privatanställda tjänstemän att fatta välgrundade beslut om sin tjänstepension ITP. Men hur gör man det när målgruppen är närmare en miljon stor? Digital rådgivning var – och är fortfarande – svaret. Och eftersom vi får informationsmedel för att utföra uppdraget behöver vi inte ta ut några avgifter från den som loggar in och får råd. Inga provisioner, inga fasta avgifter. Det faktum att tjänsten redan är finansierad och därmed kostnadsfri ger oss en unik ställning på rådgivningsmarknaden.

Några år senare är digital rådgivning, numera med den snäppet ballare beteckningen robotrådgivning, något som varje bolag med självaktning redan har eller håller på att utveckla. Vid ett flertal seminarier i Almedalen diskuterades för- och nackdelarna med robotrådgivning. 

På fredagens seminarium hos Max Matthiessen jämfördes robotrådgivning och personlig rådgivning. Mai Thai från Sigma Stocks inledde med att ge en jämförelse.

Människor
- ser mönster i bilder, tolkar mänskliga signaler bättre och är mer flexibla.

Datorer å andra sidan
- ser mönster i stora datamängder, är snabbare och är mer konsekventa.

I datorns värld blir två gurkskivor och en paprikabit på en smörgås inget annat än just det, medan det mänskliga ögat genast ser ett ansikte. Tusentals rader av 11101000110101100001000001111100 är å andra sidan helt omöjligt för en människa att tolka, medan datorn blixtsnabbt kan urskilja mönstret och göra en tolkning.

Vilka konsekvenser får då det här för robotrådgivning kontra mänsklig rådgivning? Jo, datorn är bättre på att ge konsekvent, långsiktig rådgivning som tar hänsyn till exakt den datamängd som vi matar in och analyserar den. Robotrådgivaren tar inga känslomässiga hänsyn när det till exempel gäller att välja bort efterlevandeskydd som inte längre behövs. Å andra sidan kommer den inte att förutse att det kanske hade varit läge att se över risken inför den brittiska folkomröstningen om Brexit. Nåja, det var det nog en hel del mänskliga rådgivare som också missade. Men som princip. Roboten är inte lika flexibel, på gott och ont.

Sammanfattningsvis? Robotrådgivning är här för att stanna och utvecklas. I PTKs fall ger den en unik möjlighet att ge oberoende rådgivning till ALLA privatanställda tjänstemän med ITP. En gigantisk målgrupp som inte fångas upp av de stora drakarna, helt enkelt för att vi är vanligt folk med normala inkomster. Det är något att vara stolt över när det är dags för semester. Och det är det nu. Glad sommar önskar PTK och bloggen!

Om Emilia Emtell

Emilia är kommunikationsstrateg på PTK. Efter elva år som egenföretagare är hon numera en inbiten kollektivavtalskramare. Hjärtat i Järvsö och barnsligt förtjust i ordet ”varför”.

Bloggare