Så höjer vi pensionsåldern i landet utan pensionsålder - PTK
Sök

Så höjer vi pensionsåldern i landet utan pensionsålder

Landet utan pensionsålder ska nu höja pensionsåldern. Så går i alla fall diskussionerna efter det att Göran Hägglund och Göran Johnsson presenterat resultatet av sina samtal med arbetsmarknadens parter. Syftet med samtalen har varit att ”underlätta en smidig övergång till nya högre pensionsrelaterade åldrar”. 

Det förslag som finns i den avsiktsförklaring som nu är lämnad till Pensionsgruppen handlar egentligen inte om att fastställa en pensionsålder, utan två helt andra två saker. För det första skjuts åldern från när vi kan ta ut allmän pension från 61 till 63 år. För det andra berörs LAS, och förslaget innebär att rätten att ha kvar sin tillsvidareanställning skjuts från 67 till 69 år.

I underlaget som nu lämnats till Pensionsgruppen står att ”Sedan pensionssystemet skapades vid mitten av 90-talet har den genomsnittliga livslängden snabbt ökat. En oönskad konsekvens av detta är att pensionsnivåerna sjunker när de intjänade pensionsrätterna ska fördelas på fler pensionärsår. För att hålla pensionerna på en acceptabel nivå är det därför nödvändigt att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv”.

Jag tycker det är bra att man betonar att ett längre arbetsliv inte bara handlar om att höja pensionsåldern. Det är tyvärr alltför vanligt att debatten kretsar kring ett ensidigt fokus på åldern, och inte tillräckligt på vilka insatser som måste till för att så många som möjligt ska orka/kunna/vilja/få arbeta längre.

Några centrala delar i avsiktsförklaringen handlar därför om när vi börjar arbeta, hur ett hållbart arbetsliv uppnås, tjänstepensionens betydelse samt vikten av kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. Även attityden till äldre arbetskraft spelar in, något som länge har diskuterats.

För givetvis är det så att för att uppnå ett längre arbetsliv kan man inte stirra sig blind på vid vilken tidpunkt man lämnar arbetslivet. Även när man börjar arbeta har såklart konsekvenser för den framtida pensionen, något ytterst få av dagens tjugoåringar bryr sig om. Den kommunikativa utmaningen i att få kidsen att inse att de både kommer behöva arbeta tidigare och längre är, låt oss säga, intressant. 

Arbetsmiljöns betydelse kan inte heller överskattas i en diskussion om ett hållbart arbetsliv. Dels behöver det förebyggande arbetsmiljöarbetet gå som en röd tråd genom arbetslivet, dels behöver kunskapen om vilka faktorer som får människor att vilja stanna kvar i arbetslivet högre upp i åldrarna öka. Forskning inom det området bör alltså prioriteras. PTK betonar också ständigt vikten av fortlöpande kompetensutveckling. Att få möjlighet att utveckla sin kompetens är den verkliga tryggheten i arbetslivet.

Sedan tror jag att det finns andra faktorer som är lite knepigare att komma åt via förhandlingar, avtal och lagstiftning. Ska vi på riktigt uppnå ett längre arbetsliv måste andra faktorer också vara på plats. Med ekonomiska incitament kommer vi bara en bit. Att bidra, trivas och få känna sig behövd på jobbet är en nyckelfaktor för ett längre arbetsliv. Att få välja hur och när vi arbetar – det vill säga att arbetet präglas av flexibilitet – är också förutsättningar för att få människor att arbeta bortom sin planerade pensionsålder.  

Om Jonas Mellqvist

Jonas är kommunikationschef på PTK och har arbetat i facksvängen sedan 2003. Vinbonde i smyg. Köper gärna böcker och har läst flera av dem. 

Bloggare