Sittfläsk gav fredspris - PTK
Sök

Sittfläsk gav fredspris

Att sakta förflytta positionerna genom förhandling och samverkan får sällan viral spridning i sociala medier. Men den som oförtrutet låter demokratin ha sin gång kan också förändra världen. Och ibland vinna ett Nobelpris.

I går besökte jag LO-borgen i Stockholm för att lyssna på ett panelsamtal med Nobels fredspristagare. Åhörarplatserna tog slut nästan lika snabbt som biljetterna till en Justin Bieber-konsert. Tjugo minuter efter att arrangören Arena Idé skickat inbjudningarna var det fullsatt.

Nobels fredspris tilldelades i år den tunisiska nationella dialogkvartetten för sitt samråds- och förhandlingsarbete i kölvattnet av den så kallade jasminrevolutionen i december 2010. Revolutionen, som spred sig till fler länder i regionen och utvecklades till arabiska våren, bevakades flitigt av nyhetsmedier och uppbådade ett enormt engagemang i sociala medier. Omvärlden kunde följa de dramatiska demonstrationerna via filmklipp som laddats upp från smartphones, delta i hashtaggade massprotester på Twitter och Facebook. En diktator avsattes och historia utspelade sig live inför en världspublik. De trevande förhandlingar och pragmatiska kompromisser som den nationella dialogkvartetten därefter ägnade sig åt stod i skarp kontrast till de häftiga manifestationerna på Tunis torg.

Dialogkvartetten representerar fackförbund, arbetsgivarorganisationer, Tunisiens advokatsamfund och en organisation som verkar för mänskliga rättigheter. Tillsammans har dessa parter skapat det forum där 21 politiska partier och andra civila rörelser slutligen kommit överens om en konstitution som ersätter den som utformats under diktatorn Ben Alis tid vid makten. Ordföranden för det tunisiska advokatsamfundet, Mohamed Fadhel Mahfoudh, förklarade att kvartettens framgångar varit beroende av att alla inblandade aktörer har lyssnat på varandra och varit beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet. Respektive part har givetvis framhållit sina intressen – näringslivets och kvinnors villkor, fackliga rättigheter och självständiga domstolar – men demokrati och samverkan har genom hela processen varit överordnade mål. Trots upprepade attacker och mord på politiker under den känsliga tiden efter revolutionen fortsatte samverkansarbetet. I slutet av januari 2014 beslutade det tunisiska parlamentet om den nya konstitutionen med röstsiffrorna 200 mot 12.

Varför är det viktigt att berätta om den tunisiska dialogkvartetten på PTKs blogg? PTK samlar 25 fackförbund vars förtroendevalda och anställda dagligen ägnar sig åt det där oglamorösa och sällan uppmärksammade samverkandet och förhandlandet som pågår i mötesrum runt om i Sverige. Många koppar kaffe blir det, enskilda överläggningar och kvällar med protokollskrivning innan parterna skakar hand. Deras avvägningar mellan olika intressen och förmåga att överbrygga motsättningar tillsammans är en ständigt pågående process. Dramatiska aktioner eller publikfriande positionering är kortlivade undantag. Trägen vinner. Eller med andra ord: Nobels fredspris gick i år till de med sittfläsk. Grattis!

Om Mikael Smeds

Mikael är fjällvandrare, läxhjälpare och amatörgeolog. Och på dagarna jobbar han som jurist och ombudsman på PTK.

Bloggare