Tjänstepension och kompetensutveckling viktigt för PTKs nya ordförande - PTK
Sök

Tjänstepension och kompetensutveckling viktigt för PTKs nya ordförande

Samhället genomgår ständig förändring, och i samma takt måste även våra pensionsavtal förändras för att ge yngre generationer en dräglig pension. Så hur arbetar vi för att hålla avtalen om tjänstepension relevanta?

Nyss deltog jag i mitt första möte med PTKs styrelse i rollen som ordförande. Jag är glad och stolt över äran att få vara med och driva PTK framåt. Det är en enormt viktig roll vi 25 medlemsförbund har genom att vi representerar över 800 000 privatanställda tjänstemän.

Arbetslivet är i konstant förändring och dessutom en snabb sådan. Digitalisering, automatisering, robotisering och nya anställnings- och anlitandeformer. Begrepp som är vår verklighet och ställer krav på arbetsmarknadens parter att vara på tårna för att kunna utveckla framtidens arbetsliv. Därför är PTKs kraft viktigare än någonsin.

Ständig kompetensutveckling är nyckeln till framgång för tjänstemännen. Att man inte tappar i kompetens utan hela tiden är relevant på arbetsmarknaden. PTK fortsätter arbetet med att hitta lösningar för att tjänstemännen ska klara en omställning mellan olika yrken, branscher och arbetsgivare på bästa möjliga sätt.

Ett av PTKs viktigaste uppdrag är att förhandla tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Det är väl ändå något alldeles fantastiskt med den kollektivavtalade tjänstepensionen? Att den är just kollektivavtalad möjliggör bland annat marknadens lägsta avgifter. För varje extra krona man betalar i avgift försvinner samma krona från den framtida pensionen. Förutom att värdet av den kronan är borta går man även miste om den avkastning som kronan skulle ha gett. Någon procent hit eller dit kanske inte verkar mycket, men när man väl går i pension kan det handla om flera hundratusentals kronor förlorat pensionskapital.

I Sverige blir vi friskare och lever allt längre. Det är underbart. Samtidigt medför det en del nya utmaningar för arbetsmarknaden och samhället. Att vi lever längre innebär bland annat att den allmänna pensionen ska räcka betydligt längre upp i åren och då blir pensionssumman per månad mindre – om vi inte gör något åt det.

En gång i tiden var tjänstepension det där lilla extra man fick utöver den allmänna pensionen. Det gäller inte längre. Tjänstepensionen blir en allt större del av den totala pensionskakan. I synnerhet för dagens ungdomar. När de väl går i pension kommer tjänstepensionen att vara avgörande för en dräglig ekonomi. Men dagens avsättningar räcker inte.

Vi måste helt enkelt utöka avsättningarna till tjänstepensionen så att framtidens pensionärer får en ekonomi som åtminstone är jämförbar med dagens nivå. Gör vi ingenting finns risken att vi får en mycket dålig pension. Det är vi, arbetsmarknadens parter, som måste ta ansvar för att hitta bra lösningar. Och det ansvaret tar PTK. 

Om Martin Linder

Martin har varit fackligt förtroendevald i 20 år och är nu ordförande för PTK och Unionen. Göteborgare i exil i Stockholm. Småbarnsförälder som när tid finnes gärna ligger i soffan och kollar på en fotbollsmatch eller njuter av sol och värme.

Bloggare