Vem tar ansvar för egenanställdas arbetsmiljö? - PTK
Sök

Vem tar ansvar för egenanställdas arbetsmiljö?

Det blir allt vanligare med nya anställningsformer och så kallade egenanställningar. Men vem ansvarar för den egenanställdas arbetsmiljö? Regeringen har bett en utredare att svara på det. 

”Vem är det som kör, egentligen?” frågade Kalle i den berömda husvagnsscenen i Kalle Ankas jul. Den frågan kan man även säga att regeringen bett en utredare att besvara när det gäller arbetsmiljö och nya sorters anställningsformer (Dir 2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv).  

Du har kanske sett reklamen på TV eller i tunnelbanan; leende människor som bara vill ägna sig åt sitt jobb, inte driva företag eller sitta med tidsödande administration. Det kallas egenanställning.

Även om vissa av egenanställningsföretagen påstår att de tar arbetsgivaransvar, är man inte anställd i vanlig mening. Den egenanställde ansvarar för att själv hitta kunder, som efter ett uppdrag betalar egenanställningsföretaget, som i sin tur sköter den egenanställdes skatter, avgifter och moms samt tar sin egen andel av intäkten. Därefter får den egenanställde betalt, en inkomst Skatteverket klassificerar som lön. Det låter smidigt och är en förhållandevis enkel konstruktion, eller hur?

Men om den egenanställde far illa på uppdraget genom att utsättas för usel arbetsmiljö, vem är då ansvarig? Arbetsmiljölagen är knappast till hjälp, den innehåller ingen definition av vare sig arbetstagare eller arbetsgivare. Inom arbetsrätten i övrigt ges heller ingen legal definition. Vi får istället närma oss svaret genom att granska domstolspraxis och litteraturen. För att betraktas som arbetstagare – och därmed ha en ansvarig arbetsgivare – behövs bland annat:

  • att du står till motpartens förfogande för arbete efter hand
  • att förhållandet mellan parterna ska vara av mer varaktig karaktär
  • att du ska vara rättsligt eller faktiskt förhindrad att utföra arbete för någon annan
  • att motparten ska tillhandahålla verktyg för arbetet. 

En egenanställd uppfyller i de flesta fall inte något av dessa villkor, vilket alltså betyder att de inte bedöms vara arbetstagare enligt den gängse uppfattningen. Så vem är då ansvarig för arbetsmiljön? 

Någon kanske invänder att frågan är oviktig – en snarlik grupp, som egenföretagare, klarar sig utan särskild arbetsmiljöreglering. Egenanställda tar emellertid ofta en större ekonomisk risk än till exempel någon som driver ett aktiebolag, och är ur ett rättsligt perspektiv en svagare part som kan jämställas med arbetstagare eller konsumenter, grupper som omfattas av särskild skyddslagstiftning. 

Så, vem är det som kör, egentligen? I Kalle Ankas jul svarade Långben att det ju var han själv som körde ekipaget. För att fortsättningsvis upprätthålla ett effektivt arbetsmiljöansvar får vi hoppas att utredaren klargör frågan tydligare än så. Annars kanske vi även kommer att få se en ny sorts fackförbund speciellt för egenanställda.

Om Mikael Smeds

Mikael är fjällvandrare, läxhjälpare och amatörgeolog. Och på dagarna jobbar han som jurist och ombudsman på PTK.

Bloggare