Vetgiriga forskare förbättrar arbetsmiljön - PTK
Sök

Vetgiriga forskare förbättrar arbetsmiljön

Tänk att det finns så många otroligt goda idéer och professionell nyfikenhet om hur man kan komma till rätta med ohälsan i arbetslivet. I AFA Försäkrings beredningsnämnd ser vi många innovativa förslag på forskning som förhoppningsvis kommer att  förbättra arbetsmiljön.

Innovativa förslag om arbetsmiljö

Visst finns det stigande ohälsotal, främst bland kvinnor i kontaktyrken. Men jag väljer ändå att denna arbetsmiljöns dag framhålla någonting positivt, nämligen alla de innovativa förslag från arbetsmiljöforskare runt om i landet som jag har förmånen att ta del av genom mitt uppdrag i AFA Försäkrings beredningsnämnd.

I början av året skrev jag om AFA Försäkrings FoU-program Hållbart arbetsliv och de 180 forskningsskisserna som vi fick ta emot. Nu har jag läst dem – och wow, säger jag!

Det var ett styvt men roligt arbete att läsa igenom alla dessa 180 idéer. Efter stor vånda kom vi till slut fram till vilka 17 arbetsmiljöforskare som vi erbjuder att komma in med fullständiga ansökningar.

Många vill forska om arbetsmiljön inom vård, omsorg och skola

Även om jag denna dag väljer att fokusera på det positiva går det inte att låta bli att tänka på alla de som far illa i arbetslivet. Därför känns det tillfredsställande att jag tror att vi lyckades med att vaska fram forskningsskisserna med bäst förutsättningar för att få fram ny, praktiskt orienterad kunskap som kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

Inte helt oväntat var många forskningsskisser riktade mot hur man kan komma till rätta med situationen inom vård och omsorg, socialtjänsten och skolans värld.Men fram till att dessa forskningsresultat förhoppningsvis ger lösningar som kan vända den negativa trenden, låt oss ändå idag glädjas åt alla de spännande pågående projekt som redan nu pågår, till exempel ”Metoder för hälsosamt ledarskap inom vård och omsorg” och ”Är företagshälsovården nyckeln till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete?”

Om Ann Lundberg Westermark

Ann är chef för förhandling och avtalsvård på PTK. Men hon är inte bara jurist, hon är även sjukgymnast, stadsråtta och kulturtant kamouflerad i kavaj.

Bloggare