Vilket uttryck beskriver bäst en god arbetsmiljö? - PTK
Sök

Vilket uttryck beskriver bäst en god arbetsmiljö?

I debatten om brott och straff används ofta begreppet ”det allmänna rättsmedvetandet”. Vi skulle behöva ett slagkraftigt uttryck som beskriver god arbetsmiljö och som fungerar bra i sociala medier. Har du något förslag?

Om straffet för ett brott är alltför milt eller strängt kan man säga att människors rättsmedvetande kränks. Det gäller till exempel när ett beteende som de flesta uppfattar som harmlöst kriminaliseras. Eller det omvända: att skadliga handlingar inte bedöms bryta mot lagen. Sällan problematiseras dock begreppet det allmänna rättsmedvetandet. I den statliga utredningen om allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18, s. 137) skriver man helt sonika att ”synen på hur allvarlig en brottstyp är förändras över tid till följd av samhällsutvecklingen. När synen förändrats mera varaktigt […] måste lagstiftningen ändras.” Är det allmänna rättsmedvetandet en intuitiv känsla av vad som är rätt och fel, liknande den hos en femåring som får en marginellt mindre tårtbit än sina kamrater? Eller handlar det om medvetna reflektioner hos en samhällsintresserad röstberättigad medborgare?

Det allmänna rättsmedvetandet stämmer inte med folks uppfattning

På senare tid har forskare intresserat sig för frågan. Kriminologen Kristina Jerres avhandling från 2013 visar att det allmänna rättsmedvetandet i bästa fall kan beskrivas som komplext. De som deltog i hennes undersökning dömde ut mildare straff än domstolarna men trodde att de utdömde strängare. Det går med andra ord att ifrågasätta användningen av begreppet eftersom det inte tycks svara mot genomsnittet av folks uppfattning av straff. Dessutom kan det tyckas främmande att vi har ett vedertaget uttryck för något de allra flesta aldrig kommer i kontakt med, nämligen domstolarnas verksamhet.

Vilket begrepp kan vi använda istället?

Istället vill jag föreslå andra begrepp: vad sägs om det allmänna skolmedvetandet eller sjukvårdsmedvetandet, eller varför inte ett begrepp som fångar vad vi uppfattar som god arbetsmiljö? De flesta befinner sig någon gång i arbete, de allra flesta under större delen av sina liv. Arbetsmiljön på arbetsplatsen är en ständig källa till frustration, glädje, ilska och inspiration. Vi samtalar om den med våra partners hemma vid köksbordet, med kollegorna på after work och under möten och går utbildningar för att bättre hantera dess brister. Den kan få oss att vilja ha ett jobb eller inte snabbt nog sluta ett. Bra arbetsmiljö bara väntar på att få sitt allmänna medvetande. Vi behöver emellertid finna ett Twittervänligt uttryck, för hashtaggen ”det allmänna medvetandet avseende god arbetsmiljö” fungerar sisådär. Har du ett förslag på hashtag, hör gärna av dig till oss på vårt Twitterkonto @PTK.se eller läs mer om PTK:s arbete för en god arbetsmiljö på ptk.se.

Om Mikael Smeds

Mikael är fjällvandrare, läxhjälpare och amatörgeolog. Och på dagarna jobbar han som jurist och ombudsman på PTK.

Bloggare