Arbetstagarinflytande i Sverige - PTK
Sök

Arbetstagarinflytande i Sverige

Arbetstagarinflytande är den lagliga och kollektivavtalade rättigheten för de anställda att genom insyn och inflytande kunna bidra till stabila och långsiktigt lönsamma företag.

I Sverige har arbetstagarna enligt lag:

  • rätt att få information om företagets verksamhet.
  • rätt att ha två representanter i styrelsen i företag med minst 25 privatanställda.
  • rätt till samråd och förhandlingar genom fackförbund och organisationer innan viktiga beslut fattas, exempelvis kring lönefrågor eller anställningsförhållanden. Detta ger arbetstagarorganisationerna en viktig funktion, både på företagsnivå och för den svenska arbetsmarknaden i stort.

I Sverige styr både lagar och kollektivavtal arbetstagarinflytandet. Läs mer om några av de viktigaste här:

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post