Arbetstagarinflytande i EU - PTK
Sök

Arbetstagarinflytande i EU

Synen på arbetstagarinflytande skiljer sig från land till land. Det kan medföra att arbetstagare, inom ett och samma företag, behandlas olika beroende på vilket land de arbetar i. Vilket kan bli problematiskt i vår värld av ökande internationalisering och globalisering.

Inom EU-rätten finns flera bestämmelser som stärker arbetstagarnas möjligheter till inflytande genom information och samråd över gränserna. Syftet är att harmonisera reglerna mellan medlemsländerna. Det finns även möjlighet till samverkan genom europeiska företagsråd, europabolag, gränsöverskridande fusioner samt europakooperativ.

Läs mer här:

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Arbetstagarinflytande EU

Arbetstagarinflytande - lagar och avtal i Sverige och EU 2011

I PTKs skrift "Arbetstagarinflytande lagar och avtal i Sverige och EU" finns fördjupad information om lagar och avtal som reglerar arbetstagarinflytandet i företag som har sin verksamhet i olika länder inom EU.