Europabolag - PTK
Sök

Europabolag

Bestämmelserna om arbetstagarinflytande i europabolag finns intagna i ett särskilt direktiv för att säkerställa att information och samråd med arbetstagarna sker på ett effektivt sätt över gränserna.

I korthet skapar direktivet möjligheter att inrätta ett arbetstagarråd eller annat förfarande för information och samråd.

Utöver det har arbetstagarna också rätt till medverkan, vilket innebär möjlighet att utse ledamöter i europabolagets ledningsorgan.

Användbara länkar:

ARBETSMARKNADENS PARTER PÅ EUROPEISK NIVÅ
Behöver du komma i kontakt med eller söker du information om de organisationer som representerar arbetsgivarna eller arbetstagarna på europeisk nivå, kan du använda följande webbadresser:

DUBLININSTITUTET
Vill du följa utvecklingen inom arbetsrätten på EU-nivå eller i olika länder, eller om du önskar att få en förklaring till olika begrepp och termer som används inom arbetsrätten i EU kan du använda Dublininstitutets hemsida. Dublininstitutet är ett europeiskt institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. www.eurofound.europa.eu

EU-DOMSTOLEN
Om du söker rättsfall från EU-domstolen kan du använda domstolens hemsida där alla avgöranden och yttranden från generaladvokaterna publiceras: http://curia.europa.eu/

EURLEX
Behöver du hitta EU-rättsakter; förordningar, direktiv eller bestämmelser i de grundläggande fördragen kan du använda EUR-Lex, som är en gratis hemsida med all EU-rätt.

EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI)
ETUI tillhandahåller en mängd information om europeiska företagsråd och europabolag. Från hemsidan kan du nå flera databaser och bland annat hitta avtal, statistik och rättsfall från både EU-domstolen och nationella domstolar. http://www.etui.org/

DATABAS OM EUROPABOLAG
Vill du veta mer om europabolag och är intresserad av statistik och information om utvecklingen när det gäller dessa bolag kan du besöka följande hemsida som etablerats genom European Trade Union Institute: http://www.worker-participation.eu/European-Company-SE/SEEurope-network

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Arbetstagarinflytande EU

Arbetstagarinflytande - lagar och avtal i Sverige och EU 2011

I PTKs skrift "Arbetstagarinflytande lagar och avtal i Sverige och EU" finns fördjupad information om lagar och avtal som reglerar arbetstagarinflytandet i företag som har sin verksamhet i olika länder inom EU.