Bolagsstyrelserepresentation - PTK
Sök

Bolagsstyrelserepresentation

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två representanter och två suppleanter i styrelsen. Bedriver företaget verksamhet inom skilda branscher och har i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter och tre suppleanter.

Syftet är att ge de anställda insyn och inflytande i verksamheten för att bidra till ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag. Arbetstagarrepresentanterna får insyn och möjlighet att påverka, samtidigt som de ger styrelsen kunskap om företaget.

Läs mer om lagen här!

Så utses bolagsstyrelserepresentanterna

Representanterna utses av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal. Det är vanligt att PTK- och LO-grupperna på företaget utser var sin ordinarie ledamot och var sin suppleant. Om det är väldig ojämn fördelning kan man välja annan representation, men det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Vem passar i rollen?

Att vara bolagsstyrelseledamot är ett stort ansvar, som kräver att man är kunnig, påläst och aktiv. Förutom att representera alla anställda (oavsett förbundstillhörighet) har arbetstagarrepresentanten samma uppdrag som övriga ledamöter och bidrar till företagets långsiktiga stabilitet och lönsamhet.

Bolagsstyrelserepresentanten behöver ha civilkurage och goda kunskaper om företaget. Bonus är om personen kan uttrycka sig väl, har kunskap i företagsekonomi och erfarenhet av fackligt uppdrag.

Så hjälper PTK

För att kunna göra ett bra arbete behöver bolagsstyrelserepresentanten vara aktiv i styrelsen och ha god kunskap om vad styrelsearbete innebär. Ett av PTKs långsiktiga uppdrag är att utbilda och ge stöd till medlemsförbundens bolagsstyrelserepresentanter. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, nätverk och stöd både till bolagsstyrelseledamöterna och PTKs medlemsförbund.

Läs vidare under vår webbsektion för bolagsstyrelserepresentanter!

Så kan du hjälpa

Tipsa bolagsstyrelserepresentanterna att registrera sig här på vår webb! Då får de stöd i sin roll genom utbildningar (de är kostnadsfria och man har rätt att gå dem på arbetstid), informationsmaterial och en fullmatad webb. Hit går du för att registrera dig.

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Bolagsstyrelseledamot

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser