Det säger lagen om styrelserepresentation - PTK
Sök

Det säger lagen om styrelserepresentation

Lagen syftar till att genom styrelserepresentation ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet för ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda, LSA gäller för alla aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar med minst 25 anställda.

I dessa bolag har de anställda rätt att utse två ordinarie representanter och två suppleanter i företagets bolagsstyrelse (tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter i företag med fler än 1000 anställda och verksamhet i olika branscher).

Det har ett egenvärde att sprida bolagsstyrelserepresentationen så mycket som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Det är vanligt att PTK- och LO-grupperna på företaget utser var sin ordinarie ledamot och var sin suppleant. Om det är väldig ojämn fördelning kan ni välja annan representation. Men tänk på att det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt.

Att vara arbetstagarrepresentant i styrelsen är ett "PTK-uppdrag", oavsett vilket förbund du tillhör. I din roll i bolagsstyrelsen ska du tillvarata alla anställdas intressen.

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Din kontakt


Mikael Smeds, ombudsman/jurist

Telefon: 08-440 85 32

Skicka e-post


Tomas Bern, ombudsman/jurist

Telefon: 08-440 85 38

Skicka e-post

Bolagsstyrelseledamot

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser