Omställningsavtal PTK - Svenskt Näringsliv - PTK
Sök

Omställningsavtal PTK - Svenskt Näringsliv

Grunden för TRR Trygghetsrådets verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. TRRs uppdrag är att skapa framgångsrika förändringsprocesser för anslutna företag och deras medarbetare. Målet är att stötta medarbetare, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det, på deras väg mot ett nytt jobb.

För att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist har PTK tecknat omställningsavtal. Genom omställningsavtalet får anställda råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete via TRR Trygghetsrådet. TRR visar mycket goda resultat där nästan alla får ett nytt jobb. 9 av 10 arbetssökande får nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier.

Grunden för TRR Trygghetsrådets verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa till 70 procent av tidigare lön. TRR ger även stöd till fackligt förtroendevalda under omställningsprocessen.

Ladda ner avtalet här!

Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare är anslutna till TRR. Enligt omställningsavtalet är det TRR som sköter verksamheten och hjälper både anställda och företag med omställning.

För anställda

Anställda kan både få omställningsstöd och avgångsersättning (AGE) om de uppfyller vissa kriterier, som ålder och anställningstid. Mer om vad som gäller kan du läsa på trr.se.

Vilka företag är anslutna?

Det finns drygt ett tiotal trygghetsråd i Sverige och TRR är det största. Enklaste sättet att ta reda på om ett företag är anslutet är att slå in organisationsnumret på trr.se.

För fackliga företrädare

Till TRR kan även förtroendevalda vända sig i samband med omställning. Att vara facklig företrädare kan i sådana situationer vara svårt och därför ger TRR konkret stöd bland annat genom utbildning. Läs mer om hur på trr.se.

Lokal överenskommelse (§ 13)

Vill företaget av någon anledning inte använda sig av TRRs omställningstjänster kan företaget träffa en lokal överenskommelse med fackklubben eller de fackliga företrädarna. 

I de fall man gör en lokal överenskommelse om att inte anlita TRR, utan istället begär ekonomiskt stöd för att anlita en annan leverantör av omställningstjänster, innebär det också att man går miste om vissa förmåner som TRR erbjuder:

  • TRR gör alltid en individuell bedömning av varje persons behov.
  • TRR ger stöd under två år.
  • TRR ger efterskydd.
  • Rätt att återkomma till TRRs omställningsstöd (gäller för en person som fått ett nytt jobb, men inom ett år känner sig tvingad att säga upp sig från den anställningen).

Din kontakt


Ann Lundberg Westermark, Chef för förhandlings- och avtalsgruppen

Telefon: 08-440 85 00

Skicka e-post

TRR Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse med drygt 40 års erfarenhet av att stötta företag, medarbetare och fackliga representanter vid omställning.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.