Omställningsavtal PTK - Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst - PTK
Sök

Omställningsavtal PTK - Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst

Sammanlagt är det cirka 5 700 företag eller organisationer med cirka 42 000 anställda som omfattas av TRS Omställningsavtal. Grunden för Trygghetsrådet TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

Grunden för Trygghetsrådet TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa, och ger även möjlighet att få hjälp att hitta nytt arbete, så kallat omställningsstöd. Stödet gäller inte bara tillsvidareanställda utan också tidsbegränsat anställda och frilansare som vill karriärväxla. TRS jobbar även förebyggande i syfte att undvika framtida uppsägningar.

Ladda ner avtalet här!

År 2012-2016 har TRS en försöksverksamhet där även den som riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa kan få personligt omställningsstöd. Läs mer på trs.se.

Sammanlagt är det cirka 5 700 företag eller organisationer med drygt 42 000 anställda som omfattas av TRS Omställningsavtal. Mer om omställningsstödet kan du läsa här trs.se.

Vilka företag är anslutna?

Alla anställda, både tjänstemän och arbetare, omfattas i de företag och organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts, Teatercentrums, Danscentrums och Länsmuseernas avtalsområden.

Dessutom omfattas alla tjänstemän i företag och organisationer som är anslutna till avtalsområdena Glasmästeri, Måleri och Sinf, liksom ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation).

Genom att gå till trs.se och skriva in organisationsnumret i sökrutan, så får du veta om din organisation är ansluten till Trygghetsrådet TRS.

För fackliga företrädare

Som facklig företrädare är det viktigt att sprida information om vilket stöd TRS kan ge för uppsagda, som personlig rådgivare, kompetensutveckling och visst ekonomiskt stöd. Kontakta Trygghetsrådet för mer information trs.se.

Länklista

Trygghetsråd finns i flera sektorer och på flera avtalsområden. En länklista till alla trygghetsråd finns här

Din kontakt


Ann Lundberg Westermark, Chef för förhandlings- och avtalsgruppen

Telefon: 08-440 85 00

Skicka e-post