Vårt uppdrag - så jobbar vi - PTK
Sök

Vårt uppdrag - så jobbar vi

För att stötta tjänstemän som riskerar att förlora sitt arbete på grund av arbetsbrist har PTK förhandlat fram omställningsavtal, som reglerar varsitt trygghetsråd - TRR och TRS. Trygghetsråden ger ekonomisk ersättning och stöd och hjälp att hitta nytt jobb, och de visar fantastiska resultat – nästan alla arbetssökande får ett nytt jobb, medan andra väljer att starta eget eller börja studera.

Trygghet när man mister anställningen till följd av omställning har sedan det första Trygghetsavtalet träffades 1972 varit en central fråga för tjänstemannarörelsen.

Verksamheten i de två olika trygghetsråden grundar sig på omställningsavtal som PTK förhandlat fram med arbetsgivarsidan. Grunden för TRRs verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på trr.se och i avtalet som du kan ladda ner här.

Och inom den kulturella och ideella sektorn finns omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst som reglerar TRS verksamhet. Läs mer på trs.se och i avtalet som du kan ladda ner här.

Så här jobbar vi

PTK erbjuder förbundsanställda en plattform för diskussion genom nätverk och samverkansgrupper med experter från våra medlemsförbund. Vi ger också stöd för diskussion i form av underlag och sakkunskap inför och under förhandlingar.

PTKs förhandlingschefsgrupp med representanter från samtliga förbundsgrupperingar (d v s Saco-P, TCO-Ö, Unionen och Ledarna) förhandlar omställningsavtalet TRR. PTK arbetar nu fortsatt vidare för ökad trygghet mellan jobb genom förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om förbättringar i nuvarande omställningsavtal. Läs mer om förhandlingarna här!

Sedan hösten 2013 har även tjänstemän som avslutar sin anställning utan att förhandlad uppsägning gjorts mellan facklig organisation och arbetsgivare rätt till AGE (avgångsersättning).

För Omställningsavtalet TRS finns en egen förhandlargrupp med representanter från medlemsförbunden. Deras arbete har lett till flera förbättringar i omställningsavtalet. Till exempel omfattas visstidsanställda av omställningsstödet och även de som riskerar att sägas upp på grund av ohälsa. Läs mer på trs.se.

Din kontakt


Ann Lundberg Westermark, Chef för förhandlings- och avtalsgruppen

Telefon: 08-440 85 00

Skicka e-post