Avgångspension - PTK
Sök

Avgångspension

Avgångspension innebär att arbetsgivaren erbjuder dig som anställd att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension (istället för lön) fram till den normala pensionsåldern. 

I regel är den person som erbjuds avgångspension mellan 60 och 65 år, och den grundar sig på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och dig. Överenskommelsen mellan arbetsgivare och anställd kan vara olika inom ett och samma företag.

Ibland är avgångspensionering en metod för företag att lösa sina övertalighetsproblem.

Arbetsgivaren brukar först förankra erbjudandet om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. När företaget och den lokala fackklubben är överens om att erbjuda avgångspension, ska de bestämma hur erbjudandet ska utformas och vilka som ska omfattas av erbjudandet. Större företag har ofta bestämda riktlinjer för hur avgångspensioneringar ska gå till.

Därefter lämnar arbetsgivaren ett förslag till den anställde som får ta ställning till erbjudandet. Men du är inte tvungen att acceptera erbjudande om avgångspension! Ingen ska känna sig pressad till att acceptera en avgångspension, men man bör väga erbjudandet mot en eventuell risk att bli uppsagd.

Om du riskerar att bli uppsagd, och varken omplacering eller utbildning är aktuella som alternativ, ska arbetsgivaren och facket vända sig till TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsrådet TRS. Genom dessa båda trygghetsråd fi nns en möjlighet till extra skydd för den som blir uppsagd.

Vill du veta mer om avgångspension och dina kollektivavtalade försäkringar kan du vända dig till ditt fackförbund eller Collectum som administrerar ITP och ITPK.

Din kontakt


Dan Wallberg, Pensionsexpert

Telefon: 08-440 85 31

Skicka e-post

Avgångspension

Skriften vänder sig till dig som behöver information om vad man ska tänka på vid avgångspension.

Ladda ner skriften i PTKs webbshop