ITP-avtalet - PTK
Sök

ITP-avtalet

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. Den ger inte bara mer i plånboken som pensionär. I den ingår även en sjukpension på upp till nästan 90 procent av lönen, skydd till efterlevande om man går bort i förtid samt en livförsäkring på upp till drygt en kvarts miljon kronor.

Tjänstepension

Industrins och handelns tilläggspension (ITP) är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. ITP innehåller två avdelningar:

  • ITP 1 med premiebestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas). Premiebestämd innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.
  • ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Förmånsbestämd innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. I ITP 2 finns även två ålderspensioner, dels ITPs förmånsbestämda pension, dels ITPK, som är premiebestämd.

Den som har en pensionsmedförande lön som övertiger 10 inkomstbasbelopp kan komma överens med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning. Läs mer om det här!

Sjukpension

ITP innehåller förutom ålderspension också sjukpensionITPs sjukpension betalas ut av Alecta vid långvarig sjukdom och kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan så att den totala ersättningen blir knappt 90 procent av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp (341 250  kr/år, 2018).

Skydd till efterlevande

Inom ITP kan man välja till efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd) som ger ekonomisk ersättning till ens familj om man går bort i förtid, men man får då lägre pension.

Inom ITP 2 ingår även en automatisk familjepension för den som tjänar mer än 38 422 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp, 2018. Man kan välja att avstå från denna och då betalas motsvarande premie till ens ITPK.

Alla som har ITP och som arbetar minst 8 timmar per vecka har också en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Om man avlider före pensionen betalas ett engångsbelopp ut till de efterlevande från TGL.

Anpassa ITP

Man kan anpassa sin ITP så att den passar en själv. Både när det gäller placering av tjänstepensionspengar och val av efterlevandeskydd. PTKs sajt rådgivningstjänst.se ger personlig rådgivning kring hur, den är kostnadsfri och oberoende av banker och fondbolag.

Läs mer om de olika valen inom ITP 1 här och valen inom ITP 2 och ITPK här!

Din kontakt


Anna Allerstrand, Pensions- och försäkringsexpert

Telefon: 08-440 85 06

Skicka e-post


Dan Wallberg, Pensionsexpert

Telefon: 08-440 85 31

Skicka e-post


Linda Norrby, Utbildningsansvarig försäkringsinformation

Telefon: 08-440 85 04

Skicka e-post