TFA-avtalet - PTK
Sök

TFA-avtalet

TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada. Det är PTK, LO och Svenskt Näringsliv som har förhandlat fram TFA-avtalet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är ett avtal som ersättning vid olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall), arbetssjukdomar och vissa typer av smitta.

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har beslutat om villkoren i TFA-avtalet, och AFA Försäkring administrerar själva försäkringen för privatanställda tjänstemän. De handlägger ärenden och betalar ut ersättning. AFA försäkrar mer än fyra miljoner anställda på svensk arbetsmarknad och följer noga skade- och sjukdomsutvecklingen. AFA Försäkring ger även stöd till forskning och utveckling för en bättre arbetsmiljö och minskad ohälsa i arbetslivet.

Mer om hur PTK jobbar med arbetsmiljö kan du läsa här.

PTK-bloggen kan du läsa om vad vi tycker och tänker inom våra områden.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post