Val inom ITP 1 - PTK
Sök

Val inom ITP 1

Enligt huvudregeln är det födda 1979 eller senare som omfattas av ITP 1 men även vissa tidigare födda kan omfattas. Följande val kan man göra inom ITP 1.

På Collectums webbplats och i sitt röda kuvert kan man se om man tillhör ITP 1.

De som har ITP 1 kan:

  • Välja sparform. Traditionell försäkring eller fondförsäkring? Minst hälften av premierna måste placeras i traditionell försäkring.
  • Välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta ITP 1-premien. Man kan ändra sitt val.
  • Välja om premierna bara ska användas till den egna ålderspensionen eller om de närmaste ska skyddas vid dödsfall genom återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. I ITP 1 finns inget obligatoriskt skydd till efterlevande.
  • Om man har lagt till efterlevandeskydd kan man till viss del bestämma vem som ska få pengarna genom ett förmånstagarförordnande.
  • Flytta det intjänade pensionskapitalet till en annan förvaltare bland de valbara.

Läs mer och gör valen

Läs mer i PTKs försäkringshandbok som du kan ladda ner här eller beställa hem här!

Valet för ITP görs direkt på Collectums webbplats. Där finns också information om de olika valmöjligheterna, samt korta beskrivningar av bolagens produkter och avgifter.

Frågor om ITP-valet kan också ställas per telefon 020-40 85 00.

I PTKs webbaserade rådgivningstjänst får alla med aktiv ITP rådgivning kring de ITP-val de kan göra, utifrån sin just deras situation - gratis och oberoende.

Om man inte gör ett ITP-val

Om man inte väljer blir man automatiskt försäkrad i en traditionell försäkring. Den ger en ålderspension, utan skydd till efterlevande om man inte själv väljer till det. Man är garanterad en pension som motsvarar insatta premier och all värdeförändring därtill. Försäkringen tecknas automatiskt hos Alecta. Har man familj och skulle avlida före pensioneringen eller under den tid då pensionen betalas ut, får familjen inte pensionen om man inte har valt återbetalningsskydd.

Din kontakt


Anna Allerstrand, Pensions- och försäkringsexpert

Telefon: 08-440 85 06

Skicka e-post


Dan Wallberg, Pensionsexpert

Telefon: 08-440 85 31

Skicka e-post


Linda Norrby, Utbildningsansvarig försäkringsinformation

Telefon: 08-440 85 04

Skicka e-post