Val inom ITP 2 - PTK
Sök

Val inom ITP 2

Enligt huvudregeln är det födda 1978 eller tidigare som omfattas av ITP 2. Men vissa kan även tillhöra ITP 1. Följande val kan man göra inom ITP 2.

Collectums webbplats och i sitt röda kuvert kan man se om man tillhör ITP 2.

De som har ITP 2 kan:

  • Välja sparform. Traditionell försäkring eller fondförsäkring?
  • Välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta ITPK-premien. Man kan ändra sitt val.
  • Välja om premierna bara ska användas till den egna ålderspensionen eller om de närmaste ska skyddas vid dödsfall genom återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.
  • Flytta det intjänade pensionskapitalet till en annan förvaltare bland de valbara.

Läs mer och gör valen

Läs mer i PTKs försäkringshandbok som du kan ladda ner här eller beställa hem här!

Valet för ITPK görs på en blankett som finns på Collectums webbplats. Flytt av ITPK kan göras direkt på Collectums webbplats, eller på blankett som hämtas därifrån. Där finns också information om de olika valmöjligheterna samt korta beskrivningar av bolagens produkter och avgifter.

Frågor om ITPK-valet kan också ställas per telefon 020-40 85 00.

I PTKs webbaserade rådgivningstjänst får alla med aktiv ITP rådgivning kring de ITP-val de kan göra, utifrån sin just deras situation - gratis och oberoende.

Om man inte gör ett ITP-val

Den som inte själv gör ett ITPK-val får de framtida ITPK-premierna placerade i en traditionell försäkring. Den ger en ålderspension, utan skydd till efterlevande om man inte själv väljer till det. Har man familj och skulle avlida före pensioneringen eller under den tid då pensionen betalas ut, får familjen inte pensionen om man inte har valt till återbetalningsskydd.

RISKGRUPP:

Det finns en stor grupp människor som kan tjäna på att göra ett omval. De

  • har tjänat in till ITPK sedan innan 2007,
  • och har antingen inte har gjort något ITPK-val eller har gjort sitt ITPK-val före juli 2007,
  • och är inte nära pensionsåldern.

Anledningen är att det har kommit helt nya försäkringsprodukter som har lägre avgifter än de försäkringar som man kunde välja tidigare. För att få de nya billiga produkterna måste man göra ett omval, även om man väljer samma som tidigare.

Din kontakt


Anna Allerstrand, Pensions- och försäkringsexpert

Telefon: 08-440 85 06

Skicka e-post


Dan Wallberg, Pensionsexpert

Telefon: 08-440 85 31

Skicka e-post


Linda Norrby, Utbildningsansvarig försäkringsinformation

Telefon: 08-440 85 04

Skicka e-post