Vårt uppdrag - så jobbar vi - PTK
Sök

Vårt uppdrag - så jobbar vi

PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar för tjänstemän i det privata näringslivet. Vi skapar trygghet i arbetslivet genom den kollektiv- avtalade tjänstepensionen ITP och tjänstegruppliv- försäkringen TGL.

Så här jobbar vi

Förhandlar och förvaltar avtal

PTK förhandlar och förvaltar ITP- TGL- och KTP-avtalen med Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarförbundet KFO som motparter. Vår målsättning är att få bra så bra pensioner som möjligt till de privatanställda tjänstemännen.

PTK och Svenskt Näringsliv kommer överens om villkor och förutsättningar till Collectum som på uppdrag sköter upphandlingar av de bolag som de försäkrade kan välja som pensionsförvaltare inom ITP.

PTK sitter med i försäkringsnämnder som tolkar och beslutar i olika frågeställningar som berör främst ITP- och TGL-avtalen.

Samverkar

PTK erbjuder en plattform för diskussion genom nätverk och samverkansgrupper med experter från våra medlemsförbund. Vi ger också stöd för diskussion till medlemsförbunden i form av underlag och sakkunskap inför och under förhandlingar.

PTKs samverkansgrupp för försäkringsinformation med representanter från förbunden utbyter erfarenheter, ser över behovet av informationsinsatser till medlemmarna i syfte att ge ITP-försäkrade kunskap om den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Informerar

Dagens pensions- och försäkringssystem erbjuder större möjligheter att påverka sin ekonomiska situation än tidigare, samtidigt ställer det högre krav att göra aktiva val. Vi vill att alla försäkrade ska ha tillgång till information om de kollektivavtalade försäkringarna. Därför erbjuder PTK utbildning, informationsmaterial och seminarier om ITP, tjänstepension och kollektivavtalad försäkring. Vi har också tagit fram rådgivningstjänst.se, som ger kostnadsfri, oberoende och individuell rådgivning om placering av pensionspremier och valen kring ITP-skyddet.

Informationsmaterial 

PTK producerar ett brett utbud av informationsmaterial till förbundsanställda, förtroendevalda, samt material direkt till alla försäkrade.

Ett exempel är vår mycket uppskattade Handbok om försäkringar som trycks i en upplaga av 8 000 exemplar. Målgruppen är pensionsexperter, ombudsmän och förtroendevalda som behöver djupa kunskaper inom försäkringsområdet.

PTK producerar också material som vänder sig direkt till alla försäkrade med information och råd kring ålderspension, ersättningar vid arbetslöshet och arbetsskada.

PTK Rådgivningstjänst.se 

PTKs webbaserad Rådgivningstjänst.se, ger oberoende och kostnadsfri rådgivning till alla med aktiv ITP, om de val de kan göra kring ersättningar vid sjukdom och dödsfall samt placeringsråd för premiepension och ITP.

PTK Rådgivningstjänst är helt unik i det avseendet att den oberoende av försäkringsbolag och kostnadsfritt för användaren ger rådgivning om försäkringarna inom ITP, val av förvaltare, förvaltningsprincip och fonder inom ITP och val av fonder inom premiepensionen.

Utbildar

Syftet med våra kurser och seminarier är att ge förtroendevalda och förbundsanställda kunskap, verktyg och stöd för att de ska kunna ge privatanställda tjänstemän information och hjälp.

Vi anordnar allt från frukostseminarier och heldagskonferenser till flerdagarsutbildningar inom ämnesområdet pensioner och försäkringar. Utifrån våra medlemsförbunds behov och önskemål medverkar vi även i andra arrangemang.

Vi ger utbildning och stöd till de förtroendevalda försäkringsinformatörer som väljs inom fackklubbarna på arbetsplatserna. Så att de ska kunna sprida kunskapen vidare till sina kollegor på arbetsplatsen.

Här hittar du vårt kurskalendarium.

Din kontakt


Anna Allerstrand, Pensions- och försäkringsexpert

Telefon: 08-440 85 06

Skicka e-post


Dan Wallberg, Pensionsexpert

Telefon: 08-440 85 31

Skicka e-post


Linda Norrby, Utbildningsansvarig försäkringsinformation

Telefon: 08-440 85 04

Skicka e-post