Fördelar med kollektivavtal - PTK
Sök

Fördelar med kollektivavtal

Med kollektivavtal får ni del av de försäkringar och tjänstpensioner som de stora fackliga organisationerna förhandlat om. Försäkringarna och avgifterna är betydligt billigare än vad en enskild företagare eller individ kan ordna på egen hand. 

Fördelar för företaget

 • Kvalitetssäkrad och beprövad trygghetslösning för alla medarbetare.
 • Tydliga regler vid sjukledighet, föräldraledighet, pension och omställning.
 • Mindre administration kring enskilda medarbetares villkor.
 • Ökad enhetlighet och översikt.
 • Visar att företaget är en ansvarstagande arbetsgivare.
 • En mer ekonomisk lösning än att teckna egna försäkringar – mer trygghet för pengarna.

Fördelar för medarbetarna

 • Grundtrygghet i livets alla skeden.
 • Möjlighet att anpassa försäkringsskyddet till sina egna behov.
 • Tjänstepension med lägre avgifter än vad som går att teckna individuellt.
 • Ekonomisk trygghet och personligt stöd vid arbetslöshet.
 • Högre sjuklön, särskilt vid långvarig sjukdom.
 • Bra arbetsskadeförsäkring som ger upp till 100 procent av lönen.
 • Bra efterlevandeskydd som tryggar familjens ekonomi.

Kollektivavtalen är anpassade efter olika branscher och yrkesgrupper. Alla ger en grundtrygghet för individen, utöver det som vi får genom det allmänna skyddet. Det som regleras är:

 • Allmänna anställningsvillkor: miniminivåer för till exempel lön, semester, arbetstid, resor och uppsägning. 
 • Försäkringar vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet.
 • Omställningsavtal som ger ekonomiskt stöd och personlig rådgivning från ett trygghetsråd om företaget måste säga upp personal.
 • Tjänstepension (ITP 1 eller ITP 2).

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Knegdeg.se

Knegdeg.se

Dina pengar med eller utan kollektivavtal.

PTKs webbshop