Kollektivavtalets historia - PTK
Sök

Kollektivavtalets historia

Året var 1906 och kaos rådde på arbetsmarknaden. Arbetslösheten var ofantligt hög och strejker och konflikter duggade tätt. 

Då kläcktes idén om att bilda två parter. De anställda skulle gå samman i en part och arbetsgivarna i en annan part. Det är helt enkelt mer praktiskt att förhandla som ett kollektiv än enskilt.

Decemberkompromissen

I den så kallade Decemberkompromissen fastslogs att arbetsgivarna skulle ha rätt att leda och fördela arbetet medan arbetstagarna skulle ha rätt att organisera sig och förhandla om kollektiva avtal. Därmed var kollektivavtalet ett faktum. År 1928 stärktes den svenska modellen med lagen om fredsplikt, som ska råda när fackföreningar och arbetsgivare är bundna av ett avtal. Strejker, lockouter och andra stridsåtgärder får användas när avtalstiden gått ut och parterna är oense om villkoren i ett nytt avtal. Nu är den svenska modellen på plats.

Tre av fyra arbetsgivare har kollektivavtal

Idag har tre av fyra arbetsgivare kollektivavtal och fyra miljoner svenska arbetstagare skördar avtalets frukter i form av trygghet i livets alla skeden. Det finns 650 olika kollektivavtal i Sverige, som alla är anpassade efter olika branschers förutsättningar. Inom stat och kommun är kollektivavtal självklart och likaså på de flesta stora privata företagen. Men många privata mindre företag drivs utan kollektivavtal. I många fall beror det helt enkelt på att de inte upptäckt fördelarna med avtalet. Ofta har dessa företag andra lösningar för till exempel tjänstepension - och lika ofta skulle kollektivavtal vara en både billigare och tryggare lösning för dem.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Knegdeg.se

Knegdeg.se

Dina pengar med eller utan kollektivavtal.