Vad är kollektivavtal? - PTK
Sök

Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal med försäkringar för till exempel sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, tjänstepension, föräldraledighet och dödsfall. Det reglerar även villkoren för lön, semester och arbetstid.

För dig som arbetsgivare är det enklare att ha ett kollektivavtal för alla än att förhandla om enskilda avtal och leta efter försäkringar för varje medarbetare. Du kan känna dig säker på att alla har ett bra försäkringsskydd, du får överblick och en enklare administration.

Villkoren i kollektivavtalet sätter miniminivåerna. De påverkar alltså inte möjligheten att sätta individuella löner, förhandla om arbetstiden eller lägga till extra försäkringar.

Kollektivavtal förhandlas fram mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation. Arbetsgivaren kan också teckna lokala kollektivavtal med en fackklubb på arbetsplatsen om sådant som rör just er arbetsplats.

Kollektivavtalet gäller alla på arbetsplatsen, oavsett om man är med i ett fackförbund eller inte.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Knegdeg.se

Knegdeg.se

Dina pengar med eller utan kollektivavtal.