PTK-L – när facken samverkar på företaget

De lokala tjänstemannafacken på en arbetsplats kan gemensamt gå ihop och bilda ett PTK-L (PTK-Lokalt). Genom insyn, samråd och medverkan ges förutsättning för delaktighet och inflytande över företagets utveckling.

Vad gjorde PTK 2020?