Startsida

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Regeringen har presenterat lagförslag med utgångs­punkt i den överenskommelse om anställnings­trygghet som parterna träffade i december.

Vad gjorde PTK 2020?