Utbilda dig i vår

På uppdrag av PTK:s 25 medlemsförbund utbildar vi förbundsanställda, förtroendevalda och arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsefrågor, trygghetsöverenskommelsen samt pension och försäkring. Kurserna är kostnadsfria och fylls på snabbt.