Startsida

Parternas remissvar – ytterligare ett steg på vägen mot Trygghets-överenskommelsen

I början av juni presenterade regeringen flera lagförslag med sikte på hur trygghet, omställning och anställningsskydd ska se ut på framtidens arbetsmarknad. Förslagen bygger på den omfattande Trygghetsöverenskommelse PTK varit med och förhandlat fram och som kan börja gälla efter att nödvändiga lagändringar genomförts.

Vad gjorde PTK 2020?