Startsida

Trygghets­överens­kommelsen

Den 1 oktober 2022 kommer nya regler i lag och avtal att börja gälla. Här finns samlad information om överenskommelsen och du kan anmäla dig till PTK:s utbildningar.