Ta plats!

En arbetstagarledamot driver förändring på styrelsenivå och kan bidra till långsiktigt lönsamma bolag. Lär dig mer om uppdraget i vår nya webbutbildning!

Vad gjorde PTK 2019?

Förhandling, utbildning, rådgivning och anställningstrygghet. Omställningsavtal, tjänstepensioner och film. Här är ett axplock av årets verksamhet!