Startsida

Vägen mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

I december slöts en historisk överenskommelse om anställningstrygghet. Nu pågår statliga utredningar för att ta fram lagförslag som ska kunna göra att ett nytt huvudavtal kan träda i kraft.

Vad gjorde PTK 2020?