2016: PTK lämnar synpunkter på rapporten Jämställda pensioner?

Publicerat 2016-09-20

PTK har tagit del av rapporten Jämställda pensioner? och lämnar synpunkter på de delar av rapporten som är av särskilt intresse för PTK.

Läs remissvaret här.