2017: PTK avstyrker lagförslag om distribution av kollektivavtalad försäkring

Publicerat 2017-09-29

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. PTK förstår tanken med förslaget, men menar att de delar som berör kollektivavtalade tjänstepensioner riskerar att bli kostsamt, utan att bidra till förbättrat kundskydd.

Läs remissvaret här.