2017: PTK lämnar synpunkter gällande nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerat 2016-03-02

Det bör säkerställas att beräkningsreglerna inte ger oönskade effekter.

Läs remissvaret här.